Romana Deutsch Magyar
 • Descriere proiect

În mai 2017, au avut loc 2 mobilități de formare profesională,  ERASMUS +  la Győr și Debrecen, Ungaria.

Activitatea A1 – Stagiu de formare profesională intr-o instituţie de formare profesională, cu perioade de învăţare practică într-o companie (10 elevi)  la Col. Tehnic Kossuth Lajos, Gyor, Ungaria (60 ore).

Obiectiv:  Dobandirea de noi competente practice de realizare a circuitelor electronice, folosind platforma NI ELVIS II.

Pregatirea s-a facut conform curriculum cl. a XI-a, calificarea Tehnician in automatizari, instalatii electrice si mecatronica. Activitatile au cuprins 60 de ore de instruire practica alocate Modulului IX Circuite electronice.  S-au dezvoltat urmatoarele unitati de competente relevante:

 • identificarea tipurilor, evaluarea  performanţelor si  conectarea circuitelor electronice în echipamente si instalatii conform SPP, Anexa 4, OMEC, 4857/31.08.2009, Tehnician in automatizari si instalatii electrice, nivel 4). Cele 60 de ore au fost evaluate si validate ca perioada  de formare initiala. Elevii au primit note la modulul IX.

Activitatea A2 – Stagiu de formare profesională intr-o companie – pe doua fluxuri:

Obiectiv: Facilitarea trecerii elevilor de la școală la viața activă prin experiența de muncă.

Flux 1.

Pregatirea profesionala (10 elevi) in intreprinderea National Instruments, Debrecen (90 de ore).

Obiectiv: Pregatirea practica s-a  facut conform curriculum cl. a XI a, calificarea tehnician in automatizari, instalatii electrice si mecatronica. Cele  90 de ore au fost din modulele: „Circuite electronice”(66 de ore), „Circuite electrice”(9 ore), „Tehnici de masurare in domeniu”( 15 ore). Principalele activitati au fost legate de parcurgerea procesului tehnologic de productie in domeniul electronic. S-au dezvoltat urmatoarele unitati de competente: identificarea tipurilor, evaluarea  performanţelor si  conectarea circuitelor electronice în echipamente si instalatii, realizarea circuitelor de c c si c a, utilizarea de tehnici de masurare a marimilor tehnice specifice proceselor industriale conform SPP, Anexa 4, OMEC, 4857/31.08.2009,Tehnician in automatizari si instalatii electrice, nivel 4. Pregatirea va fi evaluata si validata ca perioada  de formare initiala. Elevii vor primi note la modulele parcurse.

 

Flux 2.

Plasamente la intreprinderi mici si mijlocii a 10 absolventi  2016, coordonata de organizatia AVANTAGES, Portsmouth, UK (120 de ore).

Obiectiv:  Consolidarea competentelor profesionale dobandite in CTRR, prin experienta de munca, familiarizarea cu cerintele pietei de munca, dobandirea de noi competente lingvistice si interculturale pentru o flexibilitate si adaptabilitate mai mare pe piata muncii  europene.

Organizatia AVANTAGES (cu care CTERR a derulat mai multe proiecte ) va crea legatura intre CTERR si angajatorul englez, prezentand garantia seriozitatii si increderii pentru ambele parti.  Firmele identificate care isi manifesta interesul de a primi stagiari  sunt COUNTY ELECTRICIANS LTD (Bishopstoke); DEMARCO ELECTRICAL (Southampton); AVON ELECTRICAL (Old Portsmouth); INFONET MEDIA (Portsmouth); NORDIKO TECHNICAL (Havant); K-ELECTRONICS (Farlington); NETSERVE  LTD (Southampton); ELMDENE (Hilsea); EBM (Southampton); BENHAMS (Southampton).

Flux 3. 

Participarea la activităţi de formare prin plasamente pe piaţa muncii.

Obiectiv: Dobandirea de noi competente de lucru cu echipamente National Instruments.  Noi abordari de predare a modulelor de specialitate ( 3 prof. de specialitate) (80 de ore – job shadowing)

Competentele si abilitatile dobandite vor fi inscrise in Europass Mobility pentru toti participantii la mobilitati.

 • Diseminare proiect 

Colegiul Tehnic Energetic  ”Remus Răduleț” Brașov, beneficiar al Chartei VET 2015-1-RO01-KA109-015625, a încheiat derularea celor 4 fluxuri a proiectului nr: 2016-1-RO01- KA116-023597 pentru elevi, absolvenți 2016 și staff VET. Suportul financiar a fost dirijat spre 20 de elevi din cursul superior al liceului(clasa a XI-a) specilitățile automatizări și mecatronică, 9 absolvenți- 2016- specialitățile automatizări și mecatronică și 3 ingineri specialiști în formarea profesională, în domeniile mai sus amintite. Pentru elevi, fluxurile au fost derulate la Debrecen la compania National Instruments, la fel ca și pentru formatorii VET  și Gyor la Győri Szolgáltatási SZC   Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma( fost până n aprilie  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ Győri Tankerülete Győri Kossuth  Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája) și la partenerii săi economici). Pentru absolvenți mobilitățile sau derulat la intreprinderi din Portshmouth și Londra.

Mobilitățile  și au propus să contribuie la educația și formarea profesională inițială de înaltă calitate și la dezvoltarea competențelor cheie și profesionale necesare optimizării inserției  pe „Labour Market”, a angajabilității elevilor și absolvenților  participanți prin de oportunități de formare profesională, în străinătate și dobândirea de experiență practică la locul de muncă. Alte obiective, la fel de importante, au fost , dezvoltarea competențelor de comunicare în limbă străină, asumarea de responsabilități, a punctualiății, managementul timpului la locul de muncă, cetățenie europeană.

Cei trei ingineri participanti și-au perfecționat competențele de profesionele și cele de metodica predării materiilor tehnice. Prin cunoașterea mai profundă a partenerului economic s-au căutat soluții pentru creșterea calității pregătirii profesionale a elevilor atât în școală cât și în cadrul proiectelor Erasmus.

Scopul acestui proiect a fost formarea profesională a elevilor în concordanță cu noile norme europene și cu cerințele moderne ale economiei de piață, creșterea aptitudinilor de muncă ale elevilor din domeniul electronic și electric prin optimizarea stagiilor de practică, prin îmbunătățirea nivelului competențelor cheie și specializate ale elevilor printr-o pregătire de înaltă calitate în vederea facilitării inserției profesionale pe piața muncii.

Prin participarea la acest proiect elevii și-au îmbunătățit și competențele lingvistice într-o limbă de circulație europeană

În timpul liber elevii au îmbinat utilul cu plăcutul, activitățile desfășurate în timpul liber au fost de fapt activități de învățare într-un mediu informal. Elevii au vizitat monumente istorice, au identificat elemente de cultură, arhitectură, au făcut cunoștință cu tradițiile, obiceiurile și gastronomia Ungariei și ale Angliei.

Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” doreşte promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi oferirea unui cadru de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

 

În perioada, 20 aprilie – 10 mai, zece elevi din clasele a XI–a de la Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov au participat la un proiect de mobilitate „Erasmus+” în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la Debrecen, în Ungaria. Timp de trei săptămâni, liceenii braşoveni au efectuat pregătire profesională în domenile electronicii, al automatizărilor şi mecatronicii, la intreprinderea National Instruments de la Debrecen, Ungaria, principalele activităţi fiind legate de parcurgerea procesului tehnologic de producţie în domeniul electronic.
„Scopul proiectului a fost formarea profesională a elevilor în concordanţă cu noile norme europene şi cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă, creşterea aptitudinilor de muncă ale elevilor din domeniul electric prin optimizarea stagiilor de practică, prin îmbunătăţirea nivelului competenţelor cheie şi specializate ale elevilor printr-o pregătire de înaltă calitate în vederea facilitării inserţiei profesionale pe piaţa muncii, la final tinerii braşoveni câte un certificat Mobility Europass”, a explicat prof. Sorin Buksa, directorul colegiului braşovean.
Liceenii au profitat şi de timpul liber avut pe timpul şederii în ţara vecină, vizitând monumente istorice, identificând elemente de cultură,  arhitectură şi făcând cunoştinţă cu tradiţiile, obiceiurile şi gastronomia Ungariei.

 • Vet fost staff

În perioada 19 aprilie – 4 mai 2017 un grup de trei profesori ingineri, Bercan Ioan,Tristu Daniela, Tristu Radu de la Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț din Brașov au participat la o mobilitate în cadrul proiectului ERASMUS+ LEARNING AGREEMENT FOR VET MOBILITY 2016 -1-RO01- KA116-023597 la fabrica National Instruments din Debrecen, Ungaria.

Proiectul a început cu familiarizarea cu reglementările, regulile și procedurile folosite într-o companie multinațională referitoare la sănătatea și securitatea muncii precum și cu măsurile de protecție a mediului. Compania acordă o atenție deosebită reducerii consumului de energie, apă, a emisiilor de CO2 precum și reciclării materialelor refolosibile.

Încă din prima zi au fost aduse la cunoștință participanților în acest proiect reglementările și procedurile de comportament social într-o companie multinațională. Am fost impresionați de existența unui plan pe 100 de ani și de felul în care, în munca de zi cu zi, sunt menținute cele mai importante valori care reprezintă inima și principiile companiei:

 • Respectul permanent pentru oameni
 • Onestitatea și integritatea fără compromisuri
 • Servirea devotată a clienților
 • Angajamentul pentru inovație și dezvoltare continuă

Activitățile au cuprins vizite în toate compartimentele  fabricii, în secția de fabricație unde s-au vizitat posturile de lucru și s-a efectuat un workshop în domeniul asigurării calității la un punct de testare finală a produselor.

În timpul vizitei s-a putut aprecia dotarea cu echipamente de măsură și control care nu există în învățământul din țara noastră.

Un departament deosebit al companiei îl reprezintă sectorul R&D și cel de IT unde a fost dezvoltat programul de mentenanță globală al companiei (FIS).

Tot în acest timp s-a participat la sesiunea de comunicări științifice NITech Hungary. La această manifestare au participat ingineri din Ungaria, S.U.A., Germania, India, România cu lucrări din domeniul electronicii, informaticii, instrumentației virtuale, roboticii, organizării producției, planificării carierei.

Cu această ocazie am putut aprecia nivelul și domeniul de aplicare a lucrărilor, apreciind realizarea acestora, punând întrebări și completând formulare de feed-back..

O etapă importantă a mobilității a fost vizita în laboratorul de metrologie și de calibrare  a instrumentației de măsură, unde am văzut nivelul tehnologic al măsurătorilor de înaltă precizie și modul de transmitere al unităților de măsură etalon.

Între obiectivele mobilității sunt și cele ce privesc cunoașterea orașului gazdă și a culturii acestuia, s-a vizitat catedrala reformată, catedrala catolică.

Un loc de atracție al orașului este parcul universității, grădina botanică, punct de tratament cu băi termale, am apreciat atenția autorităților asupra sănătății cetățenilor prin mărimea punctului de lucru cu persoanele bolnave.

Această mobilitate a reprezentat o oportunitate de dezvoltare în plan profesional prin cunoașterea nivelului actual al tehnologiei instrumentației de măsură.

 • Vet for students Debrecen

În perioada, 20 aprilie – 10 mai 2017, 10 elevi din clasele a XI –a, al Colegiului Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” Brașov, au participat la un proiect de mobilitate Erasmus + în domeniul învățământului profesional și tehnic, desfășurat la Debrecen, în Ungaria. Timp de trei săptămâni, liceenii brașoveni au efectuat pregătire profesională în domenile electronicii, al automatizărilor și mecatronicii la  intreprinderea National Instruments de la Debrecen, Ungaria. Principalele activități au fost legate de parcurgerea procesului tehnologic de producție în domeniul electronic.

Scopul acestui proiect a fost formarea profesională a elevilor în concordanță cu noile norme europene și cu cerințele moderne ale economiei de piață, creșterea aptitudinilor de muncă ale elevilor din domeniul electric prin optimizarea stagiilor de practică, prin îmbunătățirea nivelului competențelor cheie și specializate ale elevilor printr-o pregătire de înaltă calitate în vederea facilitării inserției profesionale pe piața muncii.

Prin participarea la acest proiect elevii și-au îmbunătățit și competențele lingvistice într-o limbă de circulație europeană, elevii obținând certificat Mobility Europass.

În timpul liber elevii au vizitat monumente istorice, au identificat elemente de cultură,  arhitectură, au făcut cunoștință cu tradițiile, obiceiurile și gastronomia Ungariei. Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” doreşte promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi oferirea unui cadru de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

 • Vet for students Gyor

Colegiul Tehnic Energetic  ”Remus Răduleț” Brașov, beneficiar al Chartei VET 2015-1-RO01-KA109-015625, a derulat în perioada 22.05-04.06 2017 al treilea flux al proiectului de mobilități IMPACT (Inițiativă, Mobilitate, Profesionalism, Aptitudini, Competențe, Transparență) la  Győri Szolgáltatási SZC   Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma ( fost până n aprilie  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ Győri Tankerülete Győri Kossuth  Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája) și la partenerii săi economici.  Mobilitatea  și a propus să contribuie la educația și formarea profesională inițială de înaltă calitate și la dezvoltarea competențelor cheie și profesionale necesare optimizării inserției  pe „Labour Market”, a angajabilității elevilor participanți prin oferirea de oportunități de formare profesională, în străinătate și dobândirea de experiență practică la locul de muncă.

Activitățile de învățare au oferit contextul de lucru specific în care participantul a avut șansa de a ajunge la rezultatele învățării ale unității ” Achiziții practice  pentru realizarea de circuite electronice” și este capabil să: Să identifice componente electronice după o schemă dată; Să opereze cu cataloage de produs pentru alegerea componentelor electronice identificate;Să explice modalitățile de realizare a unui circuit electronic cu respectarea ordinii operațiilor dintr-un proces de fabricație;Să utilizeze aparate în vederea măsurării anumitor parametrii specifici;Să interpreteze rezultatele masurărilor în funcție de o fișă tehnică;Să realizeze scheme simple de automatizare, folosind circuite electronice.

Rezultatele învățării dobândite de către participant în timpul activităților desfășurate pe parcursul stagiului VET, în conformitate cu unitatea ” Achiziții practice  pentru realizarea de circuite electronice”, se referă la înțelegerea:

 1. Importanței respectării regulilor și protocoalelor legate de sănătatea și securitatea muncii
 2. Proceselor de producție în realizarea circuitelor electronice
 3. Utilizării circuitelor cu componente electronice în automatizări

Aceste rezultate ale învățării nu pot fi realizate în absența unui context practic în învățarea bazată pe muncă. Programul de formare în timpul etapei de mobilitate a fost proiectat în conformitate cu modulele vizate de proiectul de mobilitate și în corespondență cu curriculum-ul românesc al calificării:·        

 • Îndeplinirea sarcinilor cu caracter tehnic de montare/ demontarea a unui circuit electronic într-un sistem de automatizări, în deplină securitate a muncii·     
 • Realizarea diferitelor circuite cu componente electronice, cu respectarea ordinii operațiilor dintr-un proces de fabricație·        
 • Realizarea unui circuit electronic după o schemă dată cu asigurarea testării funcționalității lui și asigurarea controlului tehnic în vederea automatizării unui proces.

CUNOȘTINȚE :

 •  despre simbolurile echipamentelor electrice în sistem UE şi marcajele componentelor electronice
 • despre parametrii specifici circuitelor electronice
 • despre regulile minimale referitoare la protecția operatorilor ce lucrează la tensiuni joase

ABILITĂȚI :

 •  în măsurarea parametrilor unui circuit electronic şi interpretarea rezultatelor;
 • în respectarea și urmărirea ordinii operațiilor tehnologice pentru realizarea unui circuit electronic;
 • în mânuirea uzuală a aparatelor și echipamentelor specific;
 • în evaluarea unui risc de accidentare
 • în aplicarea comportamentelor adecvate în cazul apariției unei accidentări;
 • lucru în echipă;
 • comunicarea într-o limbă străină;

COMPETENȚE:

 •  identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol
 • operarea cu cataloage de produs, în funcție de performanța componentelor electronice;
 • analiza situațiilor de lucru și alegerea soluției optime în realizarea unui circuit electronic;
 • identificarea unui circuit electronic și integrarea lui într-un ansamblu de automatizare;
 • alegerea unor soluții de lucru care asigură securitate în muncă
 • dezvoltarea unor relații de cooperare pe parcursul lucrărilor practice;
 • aplicarea sarcinilor individuale și/ sau de grup în situații de accidente;

Rezultate prezumate: viitori absolvenți de liceu tehnologic cu experiență de lucru relevantă dobândită în condiții de high-tech, cu competențe sociale și personale esențiale pentru optimizarea capacității de tranziție de pe băncile școlii spre un loc de muncă, spre o inserție profesională de succes.

Participanții au fost însoțiți de un cadru didactic care a participat la evaluarea și validarea  stagiului din Ungaria. Tutorele de stagiu și reprezentant legal al organizației de primire au semnat documentul Europass Mobility.La întoarcerea în țară a elevului, organizația de trimitere validează și recunoaște rezultatele învățării și confirmă că aceste rezultate sunt în acord cu competențele din standardul de pregătire profesională.  Procedura de validare se va desfășura astfel: participanții vor prezenta portofoliul (fișe de lucru, fișe de evaluare, fișe de observare), dobândit în stagiu, responsabilului cu pregătirea profesională și profesorilor care predau modulele respective. Pe baza concordanţei între acesta şi instruirea practică de la modulele VII și VIII, perioada de stagiu va fi recunoscută/validată ca perioadă de formare iniţială. Metode folosite: Discuții individuale cu participantul despre opiniile personale  despre experiența de învățare din perioada de mobilitate;- Verificarea foilor de lucru, de evaluare, a fișelor de lucru, fișe de observație și caietului de practică;- Verificarea rezultatelor învățării înregistrate în certificatul de Mobilitate Europass și certificarea ”Achiziții practice  pentru realizarea de circuite electronice” cu acordarea de un credit ECVET .De asemenea, după validarea și recunoașterea rezultatelor învățării se va încheia situația școlară a participantului la modulele ”Sănătatea și securitatea muncii” și ” Circuite electronice” parte din Curriculum – Stagii de pregătire practică, pe baza celor 60 de ore efectuate.

 

 

 

 

Galerie foto