Romana Deutsch Magyar

Caracteristicile lectiilor

 • Obiective clare sunt facute cunoscute elevilor;
 • O activitate de predare este caracterizată de entuziasm și este interesantă dacă stimulează și menține atenția tuturor elevilor;
 • Activitățile sunt adecvate tuturor elevilor, indiferent de vârstă, abilitate și mediul cultural din care provin și care îi solicită pe elevi în mod adecvat;
 • Conștientizarea diferitelor nevoi individuale ale elevilor;
 • Întrebări clare adresate elevilor pentru a verifica dacă aceștia au înțeles;
 • Conducerea cu iscusință a discuțiilor pentru a garanta încurajarea contribuțiilor din partea elevilor și aprecierea acestor contribuții;
 • Explicații clare;
 • Cunoștințe tehnice exacte și actuale;
 • Tratarea în mod corespunzător a aspectelor legate de asigurarea unor șanse egale;
 • Scrierea clară pe tabla și pe transparentele folosite la retroproiector;
 • Fișe conspect de bună calitate, bine realizate, fără greșeli și care conțin trimiteri, unde este cazul;
 • Tratarea suficienta a subiectului;
 • Organizarea eficientă a oricărei treceri de la activități individuale la activități de lucru în grup;
 • Elevi care colaborează cu colegii;
 • Teme care îi incurajează pe elevi să gândească în mod independent, să își consolideze cunoștințele, să își formeze abilități de cercetare și să folosească în mod eficient resursele, în special calculatoarele;
 • Instrucțiuni privind temele care explică în mod clar care sunt sarcinile de lucru, criteriile de evaluare și termenele de predare;
 • Teme notate care sunt înapoiate elevilor într-un timp specificat și care indică modul în care elevii își pot îmbunătăți performanța;
 • O încheiere clară a lecției care să rezume ceea ce s-a învățat.