Romana Deutsch Magyar

DOMENII ŞI CRITERII PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

  • Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

1.  structurile instituţionale, administrative şi manageriale

2. baza materială;

3. resursele umane;

  • Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii

1. conţinutul programelor de studiu;

2. rezultatele învăţării;

3. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;

4. activitatea financiară a organizaţiei;

  • Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:

1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;

2. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;

3. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

4.  accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;

5. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;

6.  transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;

7. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei.