Romana Deutsch Magyar

Profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice din cadrul C.T.Energetic ”Remus Răduleț” în desfășurarea procesului instructiv-educativ a adus rezultate deosebite elevilor pregătiți de aceștia.

Elevii Mania Răzvan și Nica Claudiu, din clasa a X-a IP3, specializarea aparate și echipamente electrice și energetice, au dat dovadă de o bună pregătire de specialitate, de seriozitate și disciplină în activitatea depusă în cadrul stagiului de practică la S.C. Elecon S.A. Brașov, fiind răsplătiți prin creșterea bursei de la 200 lei la 1000 lei.