Romana Deutsch Magyar

 Ofertă educațională 2019-2020

      
Nr. crt Filieră/Profil Domeniul pregătirii de bază Specializarea/Calificarea profesională Număr de clase Limba de predare Număr de elevi Cod optiune
1 Tehnologică Electric Tehnician în instalații electrice  1 Română 28  

Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele: 

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii); 
  • Certificat de naştere candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate de la ambii părinți – original + copie xerox; 
  • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase înv. prof.) – original;
  • Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
  • Foaia matricolă pentru clasele IX – XI învățământ profesional - original; 
  • Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original