Romana Deutsch Magyar

 

  • Managementul calităţii

Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare.

  • Responsabilităţile managementului
  • Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaţionale şi de formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare.
  •  Managementul resurselor

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

  • Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.

  • Predarea, instruirea practică şi învăţarea

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

  • Evaluarea şi certificarea învăţării

Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

  • Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate.