Romana Deutsch Magyar
Plan de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt Filieră/Profil Domeniul pregătirii de bază Specializarea/Calificarea profesională Număr de clase Limba de predare Număr de elevi Cod optiune
1 Tehnologică Electric Electrician aparate și echipamente electrice și energetice 1 Română 21  
2 Tehnologică Electromecanică mașini, utilaje, instalații Electromecanic utilaje și instalații industriale 3 Română 89