Informații pentru elevii care sunt la inceput de ciclu școlar

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

Art. 3. – (1) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii şi tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel:

a) la înscrierea în unităţile de învăţământ sunt necesare: adeverinţa de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivităţii din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) şi, după caz, fişa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar);

Metodologie privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos (Ordinul comun MS si MEC nr. 5.298/1.668/2011, completat cu ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015

ANEXA 3

Documentele medicale necesare laînscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt:

a) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.

2. Adeverința medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.