PREZENTAREA PROIECTULUI

 

C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)

       Cazurile de violenţă în mediul şcolar, în mediul familial, în societate prin acte de violenţă extremă (terorism) sunt într-o creştere alarmantă. Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social  dus uneori într-o extremă necunoscută societăţii româneşti şi europene. Şcoala ca mediu instituţional nu se sustrage acestei afirmaţii. Acest program educaţional ”Mie nu mi se poate întâmpla”  vine în întâmpinarea nevoilor de informare şi educaţie a tinerilor şi adolescenţilor, de formare a unui comportament social adecvat evoluţiei perpetue a societăţii, de integrare a tinerilor în societate.

       Traficul de fiinţe umane este o infracţiune gravă în care victimele sunt tratate ca bunuri și vândute pentru obţinerea profitului sau sunt racolate pentru a face parte din organizaţii teroriste. Adolescentele devin adeseori victime ale exploatării sexuale, trauma  fizica dar mai ales psihologică marcându-le evoluția firească a vieții de familie sau profesională. Adolescenţii sunt supuşi unor influenţe informaţionale de aderare la diferite grupuri sau grupări cu scop de violenţă extremă, terorism, răpiri, distrugeri etc. Pentru unii membrii ai societăţii traficul de fiinţe umane este considerat o afacere, de cele mai multe ori controlată de crima organizată, urmărindu-se obţinerea de profit din ceea ce ei consideră a fi “bunul” lor, dar care afectează sănătatea, bunăstarea şi securitatea personală.

Numeroşi părinţi pleacă la lucru în străinătate şi îşi lasă copii în grija rudelor sau a altor persoane, sau chiar singuri. Copiii şi tinerii sunt victimele agresiunii mijloacelor mass-media. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în şcoală, ci şi despre violenţă în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei sale, extinzând apoi comportamentele violente şi asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup de prieteni, grădiniţă, apoi şcoală etc.) pe de altă parte comportamentele violente învăţate în mediul extrafamilial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei. De la cazurile de violentă se ajunge, în cel mai rău caz, la traficul de fiinţe umane sau aderare la grupări religioase cu activităţi extremiste, iar tinerii sunt ţintele cele mai uşoare. Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor de informare şi educaţie a tinerilor şi adolescenţilor, de formare a unui comportament social adecvat evoluţiei perpetue a societăţii, de integrare a tinerilor în societate.

 

C.2. Scopul proiectului;

Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi a mobiliza părinţii şi comunitatea locală pentru a implementa un demers de educaţie nonformală de durată medie  pentru a dezvolta cooperarea și schimbul de informaţii dintre partenerii implicaţi în problematica violenței și a traficului de persoane..

 

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului;

O.1 – în perioada 15.12.2015 – 31.01.2016 se vor cunoaște  activităţile specifice proiectului prin organizarea parteneriatului cu organizaţiile implicate în violenta și traficul de ființe umane;

O.2 – în perioada 15.03.2016 – 30.04.2016 se vor informa elevii claselor a VIa, aVIIa și a VIIIa asupra fenomenelor violentei și traficul de ființe umane ;

O.3  –  în perioada 01.10-2016 – 30.10.2016 se vor edita materiale informative de către elevii claselor gimnaziale și se vor distribui in comunitatea locala;

O.4  –  în perioada 15.11.2016 – 15.12.2016 promovarea comunicării între elevii claselor gimnaziale și părinții acestora asupra fenomenului de violență prin activități comune.

 

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

– Elevii din clasele gimnaziale ai CTRR- Scolii Gimnazială nr. 31  Braşov aflaţi în risc de violenţă şi trafic de fiinţe umane datorită mediului familial şi social în care trăiesc.

– Elevii clasei a VIIIa aflaţi în perioada de adolescenţă.

– Părinţii elevilor claselor a VI, VII, VIIIa de la CTRR- Şcoala Gimnaziale nr. 31  Braşov,

– Comunitatea locala din cartierul Triaj.

 

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți;

Beneficiari direcţi  –  elevii claselor gimnaziale în nr. de103; – 6 cadre didactice;

Beneficiari indirecţi – Părinții elevilor implicaţi în proiect, alte cadre didactice din  CTRR – Şcoala Gimnaziala nr.31, comunitatea locala a cartierului Triaj.

 

C.6. Durata proiectului

Proiectul va avea o durată de 12 luni cu începere din data de 15.12.2015 și se va încheia în 15.12.2016. Perioada 15.12.2015- 15.12.2016 presupune implementarea tuturor activităților şi realizarea obiectivelor propuse.

 

C.7. Descrierea activităţilor

 1. a) Titlul activităţii:– Semnarea acordurilor de parteneriat

b)- Data/perioada de desfăşurare – 15.12.2015- 15.01.2016

c)- Locul desfăşurării  –  CTRR- Şcoala Gimnazială nr.31 Braşov

d)- Participanţi – coordonatorii proiectului, partenerii din proiect

 1. e) Activitatea presupune semnarea acordurilor de parteneriat, activitățile din proiect,  contribuția și implicarea fiecărui partener atât în planul implementării acțiunilor cât și în planul referenţilor de specialitate necesari în editarea şi publicarea materialelor informative.

 

 1. a) Titlul activităţii:– Violenţa în şcoală, violenţa în familie şi societate

b)- Data/perioada de desfăşurare – 15.01.- 30.01.2016

c)- Locul desfăşurării  –  CTRR- Şcoala Gimnazială nr.31 Braşov

d)- Participanţi – clasele VI, VII și a VIII a  CTRR- Şcolii Gimnazială nr. 31 Braşov; 6 cadre didactice  din CTRR- Şcoala Gimnaziala nr. 31 Braşov; 2 părinţi ai elevilor din clasele gimnaziale; 1 reprezentant ONG

 1. e) Activitatea presupune discuţii legate de activitățile din proiect,  contribuția și implicarea fiecărui partener atât în planul implementării acțiunilor cât și în planul referenţilor de specialitate necesari în editarea şi publicarea materialelor informative.

 

 1. a) Titlul activităţii:Violenţă – Raţiune – Sentimente
 2. b) Data/perioada de desfăşurare- 03.2016 – 30.04.2016
 3. c) Locul desfăşurării – CTRR- Şcoala Gimnazială nr.31 Braşov
 4. d) Participanţi – clasele VI, VII și a VIII a CTRR- Şcoala Gimnazială nr. 31 Braşov; 6 cadre didactice din CTRR- Şcoala Gimnaziala nr. 31 Braşov; 2 părinţi ai elevilor din clasele gimnaziale; 2 reprezentanţi  ai partenerilor implicaţi în proiect.

e)- Activitatea va consta în informarea elevilor asupra consecinţelor precizate de legislaţie în cazurile de abuz si violentă domestică. Vizionarea unor clipuri şi filme documentare în care sunt prezentate diferite forme de violenţă sau implicarea in acţiuni de violenţă extrema (terorism). La această activitate specialişti din cadrul CJRAE Braşov, Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei vor susţine sesiuni de informare şi documentare asupra fenomenului violenţei în spaţiul şcolar, violenţei domestice, mica şi marea infracţionalitate infantila, racolarea minorilor în organizaţii suspectate de  terorism etc..

 

 1. a) Titlul activităţiiViolenţa şi traficul de persoane
 2. b) Data/perioada de desfăşurare-03.2016 – 30.04.2016
 3. c) Locul desfăşurării – CTRR- Şcoala Gimnaziala nr.31 Braşov
 4. d) Participanţi – clasele VI, VII și a VIII a CTRR- Şcoala Gimnazială nr. 31 Braşov; 6 cadre didactice din CTRR- Şcoala Gimnazială nr. 31 Braşov: 2 părinţi ai elevilor din clasele gimnaziale; 1 reprezentant ONG
 5. e) Activitatea va consta in prezentarea unor cazuri concrete ale fenomenului de trafic de persoane, racolarea acestora, implicarea lor in activităţi de trafic sau terorism. Activitatea va fi susţinută de către specialişti invitaţi din cadrul Agenţiei Naționale de combatere a traficului de ființe umane – regiunea centru.
 6. a) Titlul activităţiiPuterea de a spune „NU”
 7. b) Data/perioada de desfăşurare-10-2016 – 30.10.2016
 8. c) Locul desfăşurării – CTRR- Şcoala Gimnaziala nr.31 Braşov
 9. d) Participanţi – clasele VI, VII și a VIII a CTRR- Şcoala Gimnaziale nr. 31 Braşov; 6 cadre didactice din CTRR- Şcoala Gimnaziala nr. 31 Braşov:

e)-  Activitatea va consta in editarea unor materiale pe temele abordate în cadrul proiectului de către elevi sprijiniţi de  cadrele didactice.

 

 1. a) Titlul activităţii – „Tu ştii, împărtăşeşte!”
 2. b) Data/perioada de desfăşurare-11.2016 – 15.12.2016
 3. c) Locul desfăşurării – CTRR- Şcoala Gimnazială nr.31 Braşov
 4. d) Participanţi – clasele VI, VII și a VIII a CTRR- Şcoala Gimnaziale nr. 31 Braşov; 6 cadre didactice din CTRR- Şcoala Gimnazială nr. 31 Braşov: 10 părinţi ai elevilor implicaţi în cadrul proiectului.

e)-  Activitatea va consta prezentarea de către elevi a produselor realizate pe tema violenţei şi a traficului de fiinţe umane în faţa părinţilor şi a comunităţii din cartierul Triaj. Părinţii vor avea posibilitatea de a adresa întrebări la care vor răspunde elevii şi invers.