Calenadar Evaluare Națională la finele claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) 
25 mai 2021Limba română & limba maternă (scris)
26 mai 2021Limba română & limba maternă (citit)
27 mai 2021 Matematica
28 mai 2021 Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)
CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) 
18 mai 2021Limba română
19 mai 2021 Matematică
20 mai 2021 Limba maternă

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (ENVI) 
12 mai 2021 Limbă şi comunicare
13 mai 2021Matematică şi ştiinte ale naturii

Modele teste evaluarea finala la finele clasei a II-a

Modele teste evaluarea finala la finele clasei a IV-a

Modele teste evaluarea finala la finele clasei a VI-a