Calendarul înscrierii în învățământul primar 2021 -2022

https://www.isjbrasov.ro/index.php/inscriere-inv-primar/187-legislatie/5194-calendarul-inscrierii-in-invatamantul-primar-2021

Metodologia de înscriere în învățământul primar 2021-2022

https://www.isjbrasov.ro/index.php/inscriere-inv-primar/187-legislatie/5193-metodologia-de-inscriere-in-invatamantul-primar-2022

Arondarea străzilor la unitățile școlare pentru înscrierea în învățământul primar – 2021

https://www.isjbrasov.ro/index.php/inscriere-inv-primar/188-circumscriptii-arondare/5196-arondarea-strazilor-la-unitatile-scolare-pentru-inscrierea-in-invatamantul-primar-2021

Oferta școlii

 • Plan de școlarizare: 2 clase – 44 de locuri
 • Avantaje:
 1. cadre didactice titulare cu experienţă, implicate în educaţia copiilor
 2. toţi elevii şcolii învaţă în programul de dimineaţă
 3. săli de clasă dotate conform standardelor clasei pregătitoare
 4. sală festivă pentru serbări, spectacole
 5. sală şi teren de sport
 6. bibliotecă
 7. cabinet medical
 8. Cabinet de asistenţă psihopedagogică(consiliere şcolară)
 9. Cabinet Logopedic  Interşcolar
 10. Profesor de sprijin(itinerant)
 • Oferim:
 1. Educaţie de calitate
 2. Siguranţa elevilor
 3. Discipline opţionale atractive
 4. Concursuri şcolare
 5. Activităţi culturale şi sportive
 6. Excursii
 7. Proiecte şcolare şi extraşcolare
 8. Parteneriat şcoală-familie
 9. Întâlnirea cu părinții de la grădiniță va fi în format online în data de 22.03.2021 ora 18
 • În conformitate cu prevederile metodologice și ale Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 29 martie-28 aprilie 2021 se desfășoară activitățile de completare de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
 • Cererile tip de înscriere se pot descărca online începând cu data de 29 martie 2021
 • Date de contact:

Telefon: 0268334014

Adresă de e-mail: scoala31bv@yahoo.com

Site-ul  şcolii: www.remusradulet.ro/scoala