Calendarul înscrierii_în învățământul preșcolar 2020-2021

 

Plan scolarizare 2020-2021:

 • 1 clasa grupa mica program normal 25 locuri
 • 1 clasa grupa mica program prelungit 25 locuri

Actele necesare înscrierii:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Adeverinţe de încadrare / funcţionare de la locul de muncă al parinţilor;
 4. Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit
 5. Acte medicale eliberate de medicul de familie.
  – Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
  – Aviz epidemiologic.
  Obs. Actele precizate la pct. 5 sunt aduse în prima zi de grădiniţă a copilului , respectiv în septembrie 2020 (după ce, în prealabil s-a confirmat înscrierea prin afişarea listei copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020-2021).