În atenția părinților,

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA CU PN NR. 31 SG  BRAȘOV PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Vă anunțăm că în perioada 8 iunie – 3 iulie 2020, la Grădinița cu PN nr. 31 SG Brașov se desfășoară înscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2020-2021, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și a Adresei MEC nr. 791 din 04.05.2020.

Etapa I:     08.06.2020-03.07.2020 înscrierea pentru anul școlar 2020-2021

 • 8.06.2020-26.06.2020 – colectare cereri de înscriere ( în 8 iunie Rusalii, înscrierea se va realiza doar online)
 • 29.06.2020-03.07.2020 – procesare cereri de înscriere

Actele necesare înscrierii copiilor sunt următoarele:

 • Cerere tip pe care o puteți descărca de pe site-ul grădiniței (http://www.ctenergeticremusradulet.ro/scoala/prescolar/) sau o primiţi la sediul grădiniţei;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie după cărțile de identitate ale părinților/tutorilor legali;
 • Adeverință/declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de angajat a părinților/tutorilor legali; ( doar pentru copiii care doresc înscrierea la program prelungit)
 • Alte documente (în situația aplicării criteriilor de departajare generale și/sau specifice)

Modalitatea de  depunere a dosarelor:

Părinţii pot transmite documentele la unitatea de învăţământ:

 • prin fax ( 0268334014),
 • poştă electronică ( scoalagimnazială31@yahoo.com) cererea tip şi documentele necesare înscrierii, semnate şi scanate, (grupate într-un singur folder denumit cu numele și prenumele copilului și grupa pentru care solicitați înscrierea – mică / mijlocie / mare, program normal, program prelungit)
 • telefonic ( 0268334014) pot comunica datele necesare pentru a fi introduse în aplicaţia informatică, urmând ca părintele să se programeze pentru a aduce documentele la unitate.
 • Înscrierea se poate realiza şi personal la sediul grădiniţei, ( intrarea prin curtea grădiniţei din str. Paşcani)

Orarul înscrierilor la sediul grădiniței:

 ▪ Luni, Miercuri, Vineri în intervalul orar: 09:00 – 13:00

 ▪ Marţi, Joi în intervalul orar: 14:00 – 17:00

Facem mențiunea că pentru depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele necesare la sediul grădiniței, este necesar să respectăm măsurile impuse de autorități cu privire la prevenirea răspândirii SARS-CoV2. Este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea distanțării sociale.

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Urmare a prevederilor Legii nr 56/2019, vă informăm că începând cu anul școlar 2020-2021 frecventarea grupei mari de către copiii care au împlinit vârsta de 5 ani este obligatorie și necesară înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021 – 2022.

Ocuparea locurilor libere de către copiii nou veniti, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani, împliniti la 31.08.2020), grupa mijlocie (copii de 4 ani, împliniti la 31.08.2020) si grupa mica (copii, de 3 ani, împliniti la 31.08.2020).

 În situația în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și specifice.

Înregistrarea cererii nu înseamnă şi locul asigurat în grădiniţă, părintele, tutorul sau reprezentantul legal completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune – în etapa de procesare a cererilor, comisia de înscriere analizează documentele şi aplică criteriile de departajare, afişând la final lista copiilor admişi. Cei care nu au mai avut loc la prima grădiniţă pentru care au optat se pot orienta spre următoarea opţiune.

Criterii de departajare generale, conform Nota MEN 791/04.05.2020:

 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţii (situaţia copilului  care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte;
 • Existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară eliberat de Comisia de orientare şcolară şi profesională.

Criterii de departajare specifice:

 • Existenţa unui document care dovedeşte apropierea domiciliului de grădiniţă; (Carte de identitate)
 • Existenţa unui document care dovedeşte apropierea domiciliului bunicilor de grădiniţă; (Carte de identitate)
 • Existenţa unui document care dovedeşte că locul de muncă al părinţilor este în apropierea grădiniţei; (adeverinţă de la locul de muncă).

Etapa de validare a informațiilor introduse în SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura pe baza unei programări pe zile și pe ore, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicația informatică.

În vederea respectării Regulamentului UE 2016/679 și a Legii 190/18 iulie 2018 în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, prin semnarea prezentei cereri, vă exprimați acordul ca datele personale să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului în SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România.

Locuri disponibile:

 • Grupa mică program normal – 18 locuri
 • Grupa mică program prelungit – 25 locuri

            Vă rugăm să NU trimiteți documentele înainte de data de 8 iunie 2020 deoarece există posibilitatea modificării modalității de transmitere a documentelor și de validare a cererilor!