DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2021-2022

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR 2021-2022, VA AVEA LOC ÎN DATA DE 13.09.2021, ORA 10.30 ÎN CURTEA ȘCOLII. VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG. SE VOR RESPECTA MĂSURILE ANTI-COVID.

Read More

Acte necesare la intrarea in colectivitate

Informații pentru elevii care sunt la inceput de ciclu școlar

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

Art. 3. – (1) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii şi tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel:

a) la înscrierea în unităţile de învăţământ sunt necesare: adeverinţa de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivităţii din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) şi, după caz, fişa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar);

Metodologie privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos (Ordinul comun MS si MEC nr. 5.298/1.668/2011, completat cu ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015

ANEXA 3

Documentele medicale necesare laînscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt:

a) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.

2. Adeverința medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Read More

Regulament elevi

REGULAMENT ELEVI

 • Se respectă orarul stabilit pentru începerea cursurilor!
 • Se respectă punctul de acces în școală!
 • Se respectă punctul de ieșire din școală!
 • Se respectă locul stabilit în clasă!
 • Nu se staționează pe coridoare!
 • Se respectă locul stabilit pentru recreere în timpul pauzelor!
 • Se menține distanțarea la intrare, ieșire, pe perioada pauzelor!
 • Se evită aglomerațiile în spațiile comune (toalete, coridoare, intrare, ieșire) !
 • Ușa sălii de clasă va fi lăsată deschisă!
 • Se evită interacțiunea cu elevii din alte clase!
 • Se evită atingerea suprafețelor comune (balustrade, întrerupătoare de lumină etc) !
 • Se spală mâinile cât mai des!
 • Se tușește sau se strănută în pliul cotului sau într-un șervețel!
 • Sunt interzise îmbrățisările!
 • Se salută fără a da mâna!
 • Este obligatorie purtarea măștii în interiorul școlii!
 • Masca se aruncă în locul special amenajat!
 • Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
 • Dezinfectarea/ spălarea mâinilor se va face:
  • imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
  • înainte de pauza/ pauzele de masă;
  • înainte și după utilizarea toaletei;
  • după tuse sau strănut;
  • ori de câte ori este necesar.
 • Este interzis schimbul de obiecte personale (telefoane, rechizite, jucării etc) !
 • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile !
 • Solicitați ajutorul cadrelor didactice pentru orice problemă întâmpinată!
Read More

Informații importante înscriere clasa pregătitoare

 • Procesul de înscriere a copiilor pentru clasa pregătitoare 2020/2021 continuă până la 7 iulie 2020.  
 • Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 • Părintele/tutorele legal al copilului poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la C.T.Energetic ”Remus Radulet” – Sc. Gimnaziala nr. 31,  împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate.
 • Transmiterea documentelor către școală se poate face pe e-mail (scoala31bv@yahoo.com) sau prin poștă.
 • Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.
 • Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, părintele prezintă la înscriere recomandarea de la grădiniță. Dacă nu a frecventat grădinița sau e venit din străinătate, prezintă la înscriere recomandarea eliberată de CJRAE
 • În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, se solicită arhivarea documentelor într-un singur pachet/mail. Școala va trimite părintelui confirmare de primire , cu număr de înregistrare.
 • Documentele care au stat la baza înscrierii online pentru clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 • ÎNSCRIERILE CARE S-AU REALIZAT ȘI VALIDAT ÎNAINTE DE 11 MARTIE 2020, RĂMÂN VALABILE.

Lista documentelor necesare la momentul înscrierii în clasa pregătitoare ( completării cererilor-tip), pentru anul școlar 2020-2021:

 •  cerere- tip de înscriere – generată de aplicația informatică
 • acte de identitate ale părinților – fotocopie
 • certificat de naștere al copilului – fotocopie
 • recomandarea de la grădiniță pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020. Dacă nu a frecventat grădinița sau e venit din străinătate prezintă la înscriere recomandarea eliberată de CJRAE.
 • părinții divorțați depun o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – fotocopie
 •  Dacă înscrierea se realizează la sediul școlii toate aceste documente vor fi prezentate în original și copie, într-un dosar plic.
 • Ordinul de ministru (modificat și completat) privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020 -2021) a fost publicat în Monitorul Oficial – citeşte articolul complet aici:https://www.edu.ro/ordinul-de-ministru-privind-%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-fost-publicat-%C3%AEn-monitorul-oficial
Read More

Informatii re/inscriere gradinita

In atentia parintilor,

Etapa a-II-a de inscrieri la gradinita 20 iulie-31 iulie 2020Afisarea rezultatelor cererilor depuse 10 august 2020Program inscrieri:Luni, marti, miercuri si joi intre orele 10-12.Locuri libere:Grupa mica, program normal – 13 locuriGrupa mare, program normal – 5 locuriGrupa mica, program prelungit -1 loc

In atentia parintilor,

Rezultatele primei etape de inscriere la gradinita, pentru anul scolar 2020-2021Program normalAu fost admise toate dosarele copiilor depuse pentru anul scolar 2020-2021.Program prelungitAu fost admise toate dosarele copiilor depuse pentru anul scolar 2020-2021.

Informații învățământ preșcolar

Informații re/înscriere în gradiniță în anul școlar 2020-2021

Calendarul re/înscrierii_în învățământul preșcolar 2020-2021

EvenimentulEtapa de inscrierePerioada desfasurariiAtributii
Reinscrierea copiilor -25.05.2020 - 05.06.2020Reinscrierea copiilor care fercventeaza unitatea de invatamant prescolar in acest an scolar si urmeaza sa o frecventeze si in anul urmator
Inscrierea copiilor nou venitiEtapa I08.06.2020 - 26.06.2020Colectarea cererilor de inscriere
Etapa I29.06.2020 - 03.07.2020Procesarea cererilor de inscriere
Etapa II20.07.2020 - 31.07.2020Colectarea cererilor de inscriere
Etapa II03.08.2020 -10.07.2020Procesarea cererilor
Etapa de ajustari11.08.2020 - 31.08.2020Colectarea cererilor de inscriere

Cerere reinscriere

Cererea de reinscriere se descarca, se completeaza si se trimite completata catre unitatea de invatamant la adresa scoala31bv@yahoo.com 

Cerere de inscriere.

Cererea de inscriere se descarca, se completeaza si se trimite completata catre unitatea de invatamant la adresa scoala31bv@yahoo.com

Plan scolarizare 2020-2021:

 • 1 clasa grupa mica program normal 25 locuri
 • 1 clasa grupa mica program prelungit 25 locuri

Actele necesare înscrierii:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Adeverinţe de încadrare / funcţionare de la locul de muncă al parinţilor;
 4. Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit
 5. Acte medicale eliberate de medicul de familie.
  – Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
  – Aviz epidemiologic.
  Obs. Actele precizate la pct. 5 sunt aduse în prima zi de grădiniţă a copilului , respectiv în septembrie 2020 (după ce, în prealabil s-a confirmat înscrierea prin afişarea listei copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020-2021).

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţie timpurie

Ghid ARACIP inscriere gradinite

Read More

Înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Metodologia de înscriere în învățământul primar 2020 – 2021

Arondarea străzilor la unitățile școlare pentru înscrierea în învățământul primar valabil pentru anul scolar 2020-2021)

Centre de evaluare psihosomatica

Cerere tip înscriere în clasa pregătitoare 2020.

Oferta școlii

 • Plan de școlarizare: 2 clase – 50 de locuri
 • Avantaje:
 1. cadre didactice titulare cu experienţă, implicate în educaţia copiilor
 2. toţi elevii şcolii învaţă în programul de dimineaţă
 3. săli de clasă dotate conform standardelor clasei pregătitoare
 4. sală festivă pentru serbări, spectacole
 5. sală şi teren de sport
 6. bibliotecă
 7. cabinet medical
 8. Cabinet de asistenţă psihopedagogică(consiliere şcolară)
 9. Cabinet Logopedic  Interşcolar
 10. Profesor de sprijin(itinerant)
 • Oferim:
 1. Educaţie de calitate
 2. Siguranţa elevilor
 3. Discipline opţionale atractive
 4. Concursuri şcolare
 5. Activităţi culturale şi sportive
 6. Excursii
 7. Proiecte şcolare şi extraşcolare
 8. Parteneriat şcoală-familie
 • Ziua porților deschise:
 • 26 februarie 2020 intre orele 16-18(de la ora 16 intalnire cu parintii)

Telefon: 0268334014

Adresă de e-mail: scoala31bv@yahoo.com

Site-ul  şcolii: www.ctenergeticremusradulet.ro/scoala

Read More

Înscrierea/reînscrierea în gradinită 2020-2021

Calendarul înscrierii_în învățământul preșcolar 2020-2021

 

Plan scolarizare 2020-2021:

 • 1 clasa grupa mica program normal 25 locuri
 • 1 clasa grupa mica program prelungit 25 locuri

Actele necesare înscrierii:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Adeverinţe de încadrare / funcţionare de la locul de muncă al parinţilor;
 4. Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit
 5. Acte medicale eliberate de medicul de familie.
  – Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
  – Aviz epidemiologic.
  Obs. Actele precizate la pct. 5 sunt aduse în prima zi de grădiniţă a copilului , respectiv în septembrie 2020 (după ce, în prealabil s-a confirmat înscrierea prin afişarea listei copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020-2021).

Read More

În atenția elevilor înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

 • Toți elevii înscriși în clasa pregatitoare in prima si a doua etapa au fost admisi
 • Număr elevi înscriși în clasa pregătitoare in prima etapa: 38
 • Număr elevi înscriși în clasa pregătitoare in a doua etapa:4
 • Număr locuri libere : 8

* Repartizarea elevilor pe clase se va face în septembrie 2019 la începutul anului școlar 2019-2020

Read More

Ziua Unirii Principatelor Române

Astăzi, 23 ianuarie 2019, elevii și profesorii școlii noastre au sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române. Felicitări tuturor pentru participare și implicare!

Read More

Clopotelul a sunat septembrie

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018/2019
Luni, 10 Septembrie 2018, ora 10:00, în curtea școlii.
Vă așteptăm cu drag!

 

Read More

Moș Crăciun la grădinița noastră

Moș Crăciun la grădinița noastră

Te rog, acum, iubite Moş Crăciun,
Să treci, de poţi, pe la copiii mei
Şi-ţi scriu aceste rânduri ca să pun
Şi eu, o vorbă bună pentru ei.

Sunt copilaşi dotaţi cu mult talent,
Isteţi şi dornici de a învăţa,
De-aceea eu te rog să fii atent,
Să–i treci neapărat pe lista ta!

Să nu crezi că ei nu mai fac prostii,
Şi nu sunt câteodată ştrengărei,
Cu toate astea, Moşule, să ştii
Că sunt grozavi, doar sunt copiii mei.

Mă bucur că sunt vrednici şi învaţă,
Având motiv cu ei să mă mândresc
Şi-aş vrea să-i ştiu întotdeauna-n faţă,
Căci sunt copiii mei şi îi iubesc.

Să treci cu daruri pe la toţi, te rog!
Şi, ca să fiu şi mai convingătoare,
Te chem să vezi, la gradi la serbare,
Cum zice poezia fiecare!

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”
Grupa mijlocie “Veverițelor” cu program prelungit
Prof.inv.preșcolar Feșu Anca si Pastramă Georgeta

 

Moș Crăciun , tu să vii
Cu mulți saci de jucării,
Să nu uiți că grupa mică,
Deși este mai pitică,
A-nvățat să-ți spună ție
Cântece și-o poezie.

Grupa mică cu program prelungit ” Fluturașilor”
Prof.inv.preșcolar : Oltean Laura și Alexandrii Georgiana

 

 

Read More

Concurs ocupare post muncitor

Concurs ocupare post muncitor

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RĂDULEŢ BRAŞOV – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR

 

 

 

 • Postul face parte din categoria personalului nedidactic şi se închieie contract pe perioadă determinată de 12 luni cu posibilitatea prelungirii contractului individual de muncă cu perioadă de probă;
 • Concursul va consta în urmatoarele probe :
 • Selectia dosarelor depuse – 08 .11.2017 ora 12.00-15.00
 • Proba scrisă – 10.11.2017, ora 9.00
 • Interviu – 11.2017  , ora 11.00

Depunerea dosarelor se va face astfel  10.2017- ORA 12.00 –  08.11.2017 ORA 12.00 la   secretariatul  de la COLEGIUL TEHNIC REMUS RĂDULEŢ BRAŞOV SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 – Str. SIMERIEI NR.5 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor:

 

 

 

 • Studii gimnaziale / medii;
 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
 • Abilități de muncă în echipa;
 • Disponibilitate de program flexibil;

8 clase/10 clase + Curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel putin una din calificările: lăcătus mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor.

 • Indeplineste conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului muncitor, conform art.249 si art.250 lit.,,e”, din Legea ducatiei nr.1/2011, pentru ocuparea functiilor nedidactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii – gimnaziale sau medii
 • Nu a fost condamnat(a) definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in carea a intervenit reabilitatea;
 • Raspunde de inventarul incredintat;
 • Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru;
 • Cunostinte de legislatie specifica locului de munca;
 • Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI;

Probe de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 

 

 1. selectia dosarelor de înscriere;
 2. proba practica – la sediul unitatii scolare , conform calendarului de   desfasurare a concursului ;
 3. interviul – la sediul unitatii scolare , conform calendarului de desfasurare a concursului.

Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

 

 

 • cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
 • efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa
 • ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR

Bibliografia de concurs este următoarea:

 

 

 1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
 2. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
 5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
 6. Cărţi de specialitate în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Muncitor

Anuțat la AJOFMN, site-școală

Nr. crt. Perioada Activități
1. 30.10.2017  – ora 11,00 Afișarea anunțului
2. 30.10.2017 – ora 12,oo 08.11.2017 – ora 12,oo Depunerea dosarelor de concurs
3. 08.11.2017 – ora 12.00-15.00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 08.11.2017 – ora 16,oo Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 09.11.2017 – orele 8,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 09.11.2017 – orele 12,oo-16,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
7. 10.11.2017 – orele 9,oo-10,oo Susținerea probei scrise
8. 10.11.2017 – ora 11,oo          Susținerea interviului conform planificării
9. 10.11.2017 – ora 14,oo  Afișarea rezultatelor la proba scrisă
10. 10.11.2017 – orele 14,oo-15,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă
11. 10.11.2017 – orele 15,oo-16,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor la proba scrisă
12. 10.11.2017 – ora 16.00 Afișarea rezultatelor finale

 

 

Read More

Contactează-ne!

Pagina de facebook a școlii