Planul de acțiune al școlii 2022-2023

Legea Educației nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare din 2022

Ordinul ME nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Contract Educațional 2022

Statutul elevului.

Regulament de organizare CTERR – Școala Gimnazială nr 31

Venituri salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice la data de 30.09.2022

Venituri salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice la data de 31.03.2022