Școala Gimnazială nr 31 Brașov are în dotare laboratoare moderne, bibliotecă, săli de clasă moderne dotate cu table inteligente, teren și sală de sport modernă, cabinet medical.

BIBLIOTECĂ

Biblioteca din cadrul școlii deţine 21500 volume şi are 250 de cititori.

Cea mai mare parte dintre volumele bibliotecii au fost achiziţionate în vederea formării unei culturi solide şi a unei bune pregătiri de specialitate a elevilor. Aceştia au la dispoziţie cărţi de literatură română şi universală, de fizică, chimie, istorie şi geografie precum şi unele de artă, turism şi divertisment.

Cititorii bibliotecii pot consulta numeroasele dicţionare, enciclopedii, atlase şi orice alte cărţi în bibliotecă într-o atmosferă liniștită și sub îndrumarea bibliotecarei.

Tot în incinta bibliotecii se pot organiza diferite activități cum ar fi: ore de lectură, activităţi în care elevii învaţă poezii şi cântece, activităţi în colaborare cu psihologul şcolii. Cititorii au acces și la Internet și sunt îndrumați cum să caute eficient informații în mediul online. Învățătorii și profesorii împreună cu elevii pot viziona diferite filme documentare cu ocazia sărbătorilor sau orice altă ocazie. Cu clasele primare se organizează și “Atelierul fanteziei” în cadrul căruia copii ascultă cântece, poveşti, desenează, pictează sau realizează diverse obiecte sub îndrumarea bibliotecarului și a învăţătorilor, după care se pot organiza și expoziții cu materialele realizate.

Bibliotecar  Elekes Csilla

LABORATOR DE INFORMATICĂ

Școala Gimnazială nr. 31 Brașov, este dotată cu un laboratoar de informatică dedicat în totalitate orelor de informatică și pentru celelalte materii, dând posibilitatea de susținere a unor ore moderne, asistate de calculator.

Accesul la tehnica de calcul are două obiective: unul informativ, care vizează inițierea elevilor în utilizarea calculatoarelor, insușirea unor noțiuni de bază ale sistemelor de operare, arhitectura calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare, prezentarea principalelor aplicații software necesare editării documentelor, prezentariilor, achiziționarii și stocării datelor; şi unul formativ, care are în vedere dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţii de a recepţiona şi de a sistematiza informaţii. Laboratoarele sunt utilate cu mobilier modern, dotate cu calculatoare legate în rețea și conectate la Internet, în care elevii descoperă cu drag tainele lumii computerizate.

SĂLI DE CLASE

Sălile de clase sunt moderne, luminoase, curate, dotate cu laptopuri, table inteligente și videoproiectoare.

TEREN ȘI SALĂ DE SPORT

CABINET MEDICAL