Romana Deutsch Magyar

Atelierul electric a fost înfiinţat în 1968 la etajul II al Corpului B. Prima lui denumire a fost „atelierul de maşini electrice”. Era amenajat pentru lucrări de lăcătuşerie (anul I de studiu) şi pentru lucrări de electrotehnică, întreţinere şi reparaţii maşini electrice. Prin coordonarea ms. Popa Ioan, aici se executau: acţionări electrice simple, pornirea motoarelor monofazate si trifazate, bobinaje, măsurari electrice, scheme de acţionare. Ulterior, sub îndrumarea ms.Moraru Constantin, acesta a fost completat de montaje tip panou cu instalaţii electrice interioare.

Acesta a fost transformat profund de prof. ing. Cosmin Cristea care în anul 2008 a câştigat un proiect de Granturi pentru Dezvoltare şcolara intitulat „Pregătire pentru competenţa şi profesionalism” , proiect finantat de Guvernul Romaniei prin care acestui atelier i s-au alocat 15.000 Euro. Datorită contribuţiei elevilor şi cursanţilor de la şcoala de maiştrii, printr-o muncă susţinută, uneori până la ore târzii, atelierul s-a transformat profund, fiind şi în prezent cel mai modern atelier electric didactic din ţară.

Galerie foto