Romana Deutsch Magyar

Clasele cu profil de electronică au fost înfiinţate în şcoala noastră în anul 1981. Mai întâi a fost înfiinţată specializarea electronist pentru automatizări, care pe parcursul anilor a fost transformată, rând pe rând, în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii ce au încercat sa reacţioneze la schimbările tehnologiei şi ale societăţii. Domeniile pentru care şcoala noastră a pregătit specialişti s-au întins pe o plaja largă cuprinzând electronica, automatizările şi tehnica de calcul.

Deşi resursele materiale avute la dispoziţie nu au fost niciodată comparabile cu ceea ce a adus implementarea proiectului Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic,  Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”, dăruirea şi profesionalismul cadrelor didactice au suplinit total acest neajuns. Școala noastră a fost totdeauna portdrapelul specialiştilor cu pregătire medie din domeniile amintite. Acest lucru este certificat de faptul că, aproape an de an, la olimpiadele interdisciplinare pe domeniul electronică, elevii noştrii ocupau toate locurile de pe podium la faza pe judeţ şi în foarte multe situaţii, aproape toți care ne reprezentau la faza naţionala se întorceau cu câte o diplomă corespunzătoare locului I, II, III sau menţiunii.

De asemenea, mulţi dintre absolvenţii şcolii noastre au continuat studiile în domeniul electronicii sau domenii conexe, unii dintre ei cu rezultate remarcabile. În acelaşi timp, o parte dintre absolvenţi au ales să se angajeze imediat dupa terminarea şcolii la firme din domeniu, unde au dovedit cu prisosinţă iscusinţa în meseria aleasă. Acest lucru dovedeşte că şcoala noastră şi-a lăsat puternic amprenta în viaţa absolvenţilor noştrii şi a societăţii. Dotarea actuală a laboratorului de electronica, realizată prin proiectul Campus pentru invatamant profesional şi tehnic,  Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”, vine cu un sprijin important pentru profesorii care predau discipline din acest domeniu.

Laboratorul de electronică, acum renovat, se află la etajul întâi şi este dotat cu cele mai moderne aparate de măsură Hameg (Rhode and Schwartz), avand 10 posturi de lucru dotate cu osciloscop digital, aparat de masura universal, diferite surse de alimentare şi generator de semnal de joasă frecvenţă. Pentru construcţia unor noi circuite şi experimente se pot folosi staţiile de lipit Weller. În cadrul acestui laborator se pot efectua măsurători asupra componentelor electronice, circuitelor analogice simple cât şi asupra circuitelor digitale elementare cu ajutorul sistemului modular UniTrain-I produs de Lucas-Nulle. De asemenea se pot construi de către elevi şi alte circuite, pe care le proiectează cu ajutorul calculatorului, iar apoi sunt realizate şi practic.

Generatorul programabil de semnal ajută la experimentele cu circuite secvenţiale şi la studiul propagării biţilor în liniile de transmisiune. Misterioasa lume a undelor radio poate fi explorată graţie celor mai moderne aparate din domeniu, generatorul cu sinteză de frecvenţă şi analizorul spectral de 3 Ghz, Rhode „&” Schwartz, se pot face experimente în toate benzile de frecvenţe, chiar din domeniul 3G a telefoniei celulare.

Datorită colaborării cu şcoala înfrătita din Gyor, Kossuth Lajos Ipari Szakkepzo Iskola se pot face experimente şi masurători asupra transmisiilor de televiziune şi de date prin fibra optica. Considerăm că actuala dotare a laboratorului de electronică situează şcoala nostră în poziţia de învingator în competiţia cu provocarile actuale ale societăţii.

Prof. Dr. Ing. Stanca Cornel, Prof. Ing Daniela Tristu, Prof. Ing. Radu Tristu

 

Galerie foto