Romana Deutsch Magyar

ALMA MATER, LA 50 DE ANI ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

           Cu toate că pentru actualul plasament al şcolii noastre, ziua de naştere este 5 mai 1967, învăţământul tehnic de profil energetic-electrotehnic din Braşov datează din anul 1948. Şcoala noastră, care în primii 36 de ani a purtat numele de GRUP ŞCOLAR ENERGETIC, actualmente  numindu-se COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „REMUS RĂDULEŢ” (academician, reprezentant de frunte a şcolii electrotehnice româneşti) se află în partea de sud-est a Braşovului, într-un perimetru  asemănător unui  parc, cu arbori, flori şi spaţii verzi.

              Plasat într-un cartier cu multe familii defavorizate  unde părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate o parte din elevii nostri au probleme cu frecventarea  cursurilor, lipsa rechizitelor şcolare şi a celor necesare traiului de zi cu zi. 

O caracteristică interesantă de dimensiune europeană a şcolii noastre se află în multiculturalitatea ei, în şcoala noastră pregătirea elevilor făcându-se în limbile română, maghiară şi germană. Acest fapt ne ajută substanţial în formarea şi întărirea legăturilor cu instituţii şcolare europene. Participarea la proiecte comunitare, a dus la integrarea europeană a întregii noastre comunităţi şcolare.

          Pe parcursul existenţei sale, colectivul de educatori ai şcolii noastre a desfăşurat activităţi deosebite care ne-au adus in poziţia de lider necontestat printre şcolile de profil electric din judeţul nostru si nu numai. Mărturie stau locurile I, II, III şi menţiunile obţinute de elevii noştri la olimpiadele  județene și naţionale de profil electric şi electronic.

         In primii ani  şcoala a funcţionat ca  şcoală profesională, şcoală de maiştrii, respectiv şcoală tehnică postliceală. După trecerea a 2-3 ani, baza materială s-a completat cu sala de sport, ateliere electrice şi mecanice, poligon de manevră, cămin şi cantină pentru elevii care au venit la învăţătură din toate colţurile ţării.

          Ulterior, mai ales după 1989 – anul revoluţiei – şcoala s-a dotat şi cu aparatura necesară pentru laboratoarele de informatică. Era însă necesară o reabilitare și modernizare având în vedere progresul științei și a tehnologiei dar și starea de degradare a infrastructurii școlare.

           Scopul strategic care a vizat menținerea școlii în peisajul educațional, a fost transformarea sa într-un campus școlar pentru învățământul profesional și tehnic care să asigure pentru industria din zona Brașovului pregătirea forței de muncă din domeniile electrice-electronice, energetică, automatizări și mecatronică.

           Având în vedere și necesitatea școlarizării copiilor din  cartierul Est Zizin s-a efectuat acreditarea formelor de învățământ legate educația preșcolară, primară și gimnazială. Astfel în școală la ora actuală există toate formale de învățământ începând de la grădiniță până la școala de maiștrii. Prin munca întregului colectiv de angajați al școlii în colaborare cu departamentul de proiecte din Primăria Municipiului Brașov s-a conceput și s-a realizat proiectul POSDRU:

”Reabilitare, dezvoltare și modernizare, Campus pentru Învățământul Profesional și Tehnic ”Colegiul Tehnic Remus Răduleț din Brașov”.

          Acest proiect integrat a avut ca scop reabilitarea corpului B cu dotări la nivelul tehnologiei actuale a laboratoarelor, atelierelor și a sălilor de clasă; a sălii de sport și a internatului școlar.  Obiectivul principal a fost ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ pentru elevii de la  școala profesională, liceu și formarea continuă prin școala postliceală.  În acest context s-au prevăzut reabilitarea  a 7 săli de clase, 4 laboratoare și 5 ateliere școlare astfel încât să se îmbine în mod cât se poate de armonios pregătirea practică şi cea teoretică. Având în vedere şi numărul mare de cursanţi implicaţi in diverse forme de învăţământ destinat formării adulţilor, la etajul II sunt 2 săli de clase pentru formarea continuă pentru meseriile din domeniul electrotehnicii şi electronicii, şcoala noastră având experienţă bogată şi în domeniul cursurilor de calificare şi reconversie profesională.

          La propunerea regretatei colege Borzoș Viorica s-a conceput și realizat o bază sportivă formată din sala de sport supraetajată și teren de sport cu gazon artificial și iluminare nocturnă.

          Internatul școlii a fost adus la nivelul normelor din Uniunea Europeană astfel că la ora actuală găzduiește elevi din județele țării, din Republica Moldova dar și din Centrul de Excelență pentru junioare a Federației Române de Handbal.

          Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor colegilor profesori care s-au implicat în realizarea acestui proiect, a angajaților din sectorul financiar și administrativ al școlii, foștilor elevi care m-au ajutat, Primăriei Municipiului Brașov, Inspectoratului Școlar, Colectivului de părinți, tuturor care au crezut  în acest vis realizat.

          Dorința mea este ca generațiile următoare de profesori, conducători, și angajați ai școlii să-i respecte tradițiile, să o dezvolte atât pe planul instruirii teoretice și profesionale dar și a infrastructurii, pentru ca generațiile viitoare de elevi  să aibă unde să se formeze și apoi, cu mândrie să se întâlnească la aniversările absolvirii.

Dumnezeu să binecuvânteze școala noastră pentru a fi posibilă și  aniversarea centenarului existenței sale.

                                                             Prof. ing. Nedeczky Ladislau, 22.04.2017

 

De la înființare și până în prezent, 50 de ani, o jumătate de secol, elaborarea strategiei de dezvoltare, actualizare și modernizare a instrucției și educației elevilor, a reprezentat prioritate în activitatea colectivului de cadre didactice ale Colegiului Tehnic Energetic Remus Răduleț din Brașov, progresul fiind servit fără a avea reticențe față de tradiție.

      Urmărind formarea și dezvoltatrea capacităților intelectuale și profesionale ale elevilor, disciplina, perseverența și ambiția în studiu, rezultatele la concursurile școlare și la admiterea în învățământul superior a absolvenților, au fost remarcabile în rândul celor 16 unități de învățământ energetic și informatic din țară.

     Cuprinzând sintetic câteva etape semnificative, trecute și prezente în existența  Colegiului Tehnic Energetic Remus Răduleț Brașov, reiese că strădania,  competența și dăruirea cadrelor didactice și ale elevilor, dotarea de excepție cu mijloace moderne din fonduri europene, facilitează participarea elevilor și a profesorilor la proiecte comune și la integrarea cu competență și profesionalism  în comunitatea europeană. De asemenea, parcursurile moderne, creative, care valorifică aptitudinile și priceperile profesionale ale elevilor, facilitează spiritul antreprenorial și reușita în viață, formând cetățeni cu sentimentul datoriei împlinite, în cultul modern al muncii.

      Andre Malraux, în mod înțelept preciza că ,,progresul trebuie sevit, fără să te revolți împotriva tradiției ,,  ,  ceea ce pentru colectivul Colegiului Tehnic Energetic  Remus Răduleț a însemnat că trebuie în mod indiscutabil să continuăm și să îmbogățim cu termenii noi ai modernității, ceea ce s-a dobândit în timp.

      Aniversarea actuală înseamnă pentru Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț, deopotrivă  un prilej de afirmare a potențialului creator și a experienței acumulate în timp, ceea ce se confirmă prin ideile imnului compus de elevi, în care se afirmă că ,, Suntem noi cei curioși, cei ce prospectăm Universul, aceeași de ieri și de azi, cei ce în suflet avem scânteie,,

 

Prof.  Florentina Gabor, 23 aprilie 2017

 

Este IMPOSIBIL să nu cazi într-un clișeu când încerci să condensezi în câteva rânduri ani din viață, experiențe, trăiri, sentimente…

Mai ales că discutăm despre anii în care eram centrul universului. CHIAR se învârteau toate în jurul nostru! Dacă ne luam ceva avânt, săream și puteam mângâia luna. Mi-e teamă să nu devin melancolic!

Sunt convins că dacă ne-am pune mintea, noi cei din linia I, am scormoni un pic memoria, am putea scrie o carte despre acești ani.

Pot spune că mă bucur că și în prezent, la 30 de ani de la absolvire, mai am ticuri și obiceiuri din liceu. Este bine că unele lucruri nu se schimbă niciodată (dixit…).

Cu timpul am înțeles importanța anilor petrecuți pe acest tărâm aproape mitic, cu giganți și teritorii miraculoase. Ca într-o poveste, am intrat pe porțile acestui locaș, ne-am luptat cu încercări - fiecare cu cele proprii, potrivit personalității și puterii sale.

Dar întotdeauna am avut pe cineva alături, am fost îndrumați, pregătiți și nu ne-au luat prea multe prin surprindere. Însă, poate cel mai important aspect este că am fost învățați să gândim, cum să percepem și să gestionăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cu alte cuvinte să ne descoperim propriile drumuri în viață.

Am fost învățați să fim persoane implicate, nu pasive. Nu cred că este vreun absolvent al generațiilor noastre care să nu-și amintească cuvintele scrise pe unul din pereți: “Ai izbutit, continuă. N-ai izbutit, continuă”. Și asta ne-a dat libertatea de a fi scenariștii vieții noastre. NU actori într-un scenariu scris de alții.

Am avut șansa să fim modelați de un colectiv extraordinar de adevărați MENTORI. Fiecare cu specificul lui. Unii de o inteligență sclipitoare, alții exemple de cultură, sau formatori de personalități. Toți, în primul rând OAMENI. Persoane care nu s-au lăsat modelate de timpurile respective, ci dimpotrivă, au luptat, chiar dacă au plătit un preț. Rezultatul? Ne-au transmis și nouă același spirit, de multe ori chiar fără a spune nimic. Pur și simplu prin puterea exemplului.

Și dorim să știți, dragii noștri profesori, că fiecare dintre voi, ați devenit parte a personalității noastre. Vă MULȚUMIM!

Și acum, pur și simplu vibrăm și intrăm în rezonanță cu liceul. Desigur, nu este vorba de construcția în sine. Apropos, acum are 50 ani, dar arată mai bine ca oricând! Este vorba de viața care freamătă în interior – în cazul familiei noastre, a treia generație.

Cineva a scris: “contează mai mult călătoria decât destinația”. Călătoria noastră a fost frumoasă: pentru mulți - poate cei mai frumoși ani, plini de vigoare, emoții, vise, speranțe. Pentru alții, pasiuni, colegialitate, colaborare, prietenii de o viață, chiar familii. În cele din urmă, noi înșine…

                                                                                                                                             Marius Buhociu, 2017

 

Liceul este prin definiție un loc în care poți găsi tineri. Tineri care sunt la momentele din viață în care își definitivează caracterul.

Cel mai important, în acest liceu nu am găsit doar oameni care să expună niște fapte și idei din diverse domenii, ci adevărați dascăli, care inspiră modele de persoane, care au darul de a te ajuta să progresezi. Dascăli care, din altruism, își petrec pauzele și timpul liber ajutându-te să înțelegi materia, și cum o poți aplica în viață.

Tot în această perioadă ne confruntăm și cu primele dezamăgiri, cu primele probleme mai serioase. Iar aceasta este o pregătire pentru ceea ce va urma, la o scară mai mică, ca un fel de antrenament.

Este trist faptul că, pe moment, poate nu realizezi importanța acestor mici lucruri, care alcătuiesc liceul, care se întipăresc în caracterul tău, care vor ajunge să te definească și pe tine. O vei conștientiza la maturitate. Pe lângă aceasta, vei conștientiza și cât de repede au trecut aceste clipe, și vei dori să te întorci în acest loc când te confrunți cu încercările vieții de adult. Dar, vestea bună este că vei putea. Vei putea mereu să-ți vizitezi foștii profesori, care te așteaptă cu brațele deschise, curioși și nerăbdători totodată, să afle realizările tale, și să se bucure alături de tine.

Astfel, Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” a pregătit, în cei 50 de ani de existență, generații întregi de persoane, nu doar oameni, cu duioșie și devotament pentru elevii pe care i-a instruit.

                                                                                                                                             Tudor Buhociu, 2017

   De la LICEUL INDUSTRIAL NR  1  la COLEGIUL TEHNIC REMUS RĂDULEȚ

Am absolvit în 1979, pe atunci, Liceul Industrial nr 1, specialitatea electrician stații și rețele. La secția maghiară am terminat 18 elevi dintre care 2 deja s-au ridicat la ceruri. Poate nu am fost o generație strălucită, dar totuși trebuie să amintesc cu mândrie că dintre noi 11 au terminat o facultate. Eu am rămas fidelă acestei  specializări, nu mi-am pus diploma în cui, am continuat studiile tot în domeniu și în anul 1985 am luat licența în automatizări industriale la Universitatea din Brașov.

De la terminarea liceului și până în prezent lucrez la societatea de distribuție a energiei electrice din Brașov, care în decursul timpului a avut mai multe denumiri și o structură variată. Într-o meserie, după părerea unora, eminamente bărbătească, mi-am dat străduința să-mi  fac meseria cât mai bine, să învăț în permanență și să am o bună colaborare cu toți colegii. 25 ani am fost dispecer șef tură, printre puținele sau singura femeie din țară în acest domeniu. În prezent sunt inginer regimuri tot în cadrul Compartimentului Dispecer. În decursul anilor am avut parte de colegi buni, de un colectiv de oameni deosebiți de la care am avut ce învăța.

Chiar dacă sună retoric, întotdeauna am fost mândră că fac parte din “marea familie a energeticienilor”.

Nu voi conteni niciodată să aduc omagiu acelor eroi nevăzuți care asigură continuitatea în alimentarea cu energie electrică, pentru confortul nostru și a tuturor, dintre ei o bună parte au învățat meserie și omenie la acest liceu. Este o meserie riscantă unde nu există duminică sau crăciun și dacă e viscol sau caniculă, electricianul este pe teren să remedieze defectul  iar la dispecerat tot timpul este cineva de serviciu pentru coordonarea activității.                                                                                                                              

Totuși mândria mea cea mai mare este fiul meu, Nagy Nandor, care urmând tradiția, la rândul lui a învățat meserie pe băncile Colegiului Tehnic  Remus Răduleț.

                                                                                                                                          Bene Anna, electrician, 2017

 

Anii de liceu mi-a permis o dezvoltare continuă și o experiență tehnică excelentă participând de două ori  la proiecte de mobilitate  permițând practica internațională, utilă în curriculumul oricărui om.

Perioada petrecută aici m-a învățat să gândesc, să lucrez și să învăț.  Împreună aceste abilități mi-au permis să particip la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, la care performanțele sunt rodul dascălilor devotați care m-au ajutat.

Clasa cu predare în limba maghiară a garantat totdeauna o sustenabilitate a multiculturalismului, de care este cunoscut Brașovul, beneficiar al acestei oportunități am fost și eu.

Ajutorul și respectul reciproc a permis o colaborare și un refugiu pentru ajutor de care nu pot să mă lipsesc nici în momentul de față. Doresc să mulțumesc profesorilor pentru suportul care mi-au oferit fără nici o restrângere sau resentimente. Au fost dascali care mi-au format ca om dar ca și tehnician în domeniul în care acum îmi continui studiile.

Fiind student la inginerie electrică și calculatoare cele învățate în liceu au fost foarte utile ba chiar lecții studiate în avans.

         Cele învățate la liceu nu au fost uitate,  m-au călăuzit în viața profesională cât și cea personală, într-o direcție, care cred eu, corectă.

                         Nagy Nandor ,  2017, elev între anii 2009-2014, la secția maghiară.

     În perioada 1999-2005 când am fost directoare, îmi amintesc cu plăcere:

  • că s-a format un mic colectiv de profesoare, Anca Teodoru, Ciolan Corina, Antal Anamaria și eu care au elaborat mai multe proiecte europene pe teme cu specific tehnic, în specialitățile liceului nostru și care în marea lor majoritate au fost aprobate. Pe baza acestor proiecte cei mai buni elevi din școala noastră au beneficiat de schimburi de experiență cu elevi din Finlanda, Germania, Spania, Ungaria. Acest fapt i-a mobilizat pe mulți elevi să participe la concursurile școlare tehnice, organizate de Inspectoratul școlar și să obțină rezultate foarte bune pe acea perioadă de 5 ani.
  • că s-a amenajat parterul căminului nostru din incinta liceului cu camere dotate cu mobilier nou, grupuri sanitare noi, și spațiu pentru o viitoare micro cantină pentru care am primit numai utilajele necesare.
  • că s-a amenajat și sala de ședințe a școlii în care cred că mulți dintre colegele și colegii mei, veneau... cu mai multă plăcere... la consiliile profesorale...obligatorii.
  • că s-a început amenajarea cantinei din incinta liceului. -
  • că mulți colegi au susținut lucrările de obținere a gradelor didactice urmate de ore de ...socializare foarte plăcute.

    Oricum, pot să spun cu multă mândrie că școala noastră cu tot ce are ea, cu elevii pe care i-am școlarizat timp de 30 ani, cu colegele și colegii mei cu care am colaborat și am petrecut mult timp împreună vor rămâne veșnic în inima și sufletul meu pentru totdeauna.

     Formarea primului cabinet de informatică, dotat cu 25 calculatoare de ultimă generație (de atunci), care făceau orele de informatică mult mai plăcute și atrăgătoare. Eram atunci printre primele licee din județ cu un astfel de cabinet modern de informatică.

     Spun asta nu spre lauda mea ci pentru faptul că liceul nostru s-a situat totdeauna în fruntea liceelor cu profil tehnic din județ, privind dotarea cabinetelor, motiv pentru care multe din concursurile pe meserii s-au desfășurat în școala noastră.

Sultana Pădure, 2017

         Îmi amintesc cu nostalgie de primul an 1967, de sesiunile de admitere din vară și din toamna, de modul de funcționare, impropriu, al primelor clase și… de anii 1971-1976 când am funcționat ca director adjunct și am contribuit la terminarea construcţiilor atelierelor, căminului, cantinei …

Prof. Maria Tutuianu 1997

        În anul 1976, lucram la Uz. Tractorul – Braşov şi în vara acelui an, întâmplarea a făcut, să întâlnesc o cunoştinţă care era profesor la Grupul Şcolar Energetic din localitate. Printre cele discutate, m-a invitat să vin ca profesor de specialitate la acest grup şcolar, având mare nevoie de astfel de cadre. Am dat curs invitaţiei şi la începutul anului şcolar, din acel an, eram angajat ca profesor de specialitate, la Grupul Şcolar Energetic Braşov. Multe cunoştinţe, din anturajul meu, s-au mirat de decizia mea, dar nu i-am luat în seamă. Noii colegi m-au primit foarte bine şi eu m-am simţit ca în familie, iar ceea ce făceam, îmi plăcea foarte mult. Tare mult, mi-au placut şi elevii, pe care i-am avut şi m-au impresionat prin disciplina lor şi prin dorinţa lor de a învăţa. Anii au trecut şi nici nu mai stiu când, m-am ‘trezit’, eram pensionar. Împreună cu colegii mei, am avut multe zile frumoase, Grupul Şcolar Energetic Braşov, a devenit , Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” Braşov şi elevii noştii ne-au adus multe satisfacţii de suflet. Este adevărat că am avut şi zile mai puţin frumoase, dar au trecut.

Pe această cale, mulţumesc foştilor mei colegi şi elevi că am avut onoarea şi plăcerea de ai cunoaşte şi a lucra împreună. Sacele-Braşov

Prof. Dr. Ing. Ion Deaconescu ( D D ) Octombrie 2011

     Caracteristica europeană a şcolii se află în multiculturalitatea ei, pregătirea elevilor în limbile materne: română, maghiară şi germană, a facilitat schimburile profesionale cu instituţii şcolare europene. Prin participarea la proiecte comunitare, au fost beneficii de ambele părţi. Se poate afirma cu certitudine că de-a lungul timpului colaborarea foarte bună cu administraţia publică locală şi în prezent, în mod special, cu Primăria Braşov, a oferit elevilor oportunitatea de a întreprinde parcursuri profesionale moderne şi creative. Prin utilizarea tehnologiei moderne cu care este dotată şcoala din fonduri UE, ei pot valorifica disponibilităţile şi capacităţile lor intelectuale facilitând dezvoltarea spiritului antreprenorial şi reuşita în viaţă.

Prof. Florentina Gabor – fost director Octombrie 2011

       „Energeticul” este şcoala de care şi azi sunt mândru – unde profesorii mi-au fost prieteni şi am învăţat că având o şurubelniţă, pot schimba lumea.

Szenyei , promoţia 1986 Budapest octombire 2011 

       Recunosc că intrând în primul an de liceu, eu la fel ca şi ceilalţi colegi nu eram foarte conştient de ceea ce ar fi însemnat pentru mine ceea ce mă aştepta, însă cu fiecare an petrecut într-un liceu tehnic am realizat valoarea cunoştinţelor oferite şi avantajele care acestea mi le oferea astfel încât în prezent în postura de student realizez ce oportunitate a reprezentat într-adevar pentru mine să provin dintr-un colegiu tehnic.

Pasiunea, creativitatea și spiritul practic reprezintă elementele cheie pentru un parcurs de succes„ cursurile unei școli cu pregătire tehnică oferă avantajele deprinderilor practice și al lucrurilor făcute cu plăcere încă din primii ani ai pregătirii pentru o viitoare carieră.

Cosmin Tacea, promoţia 2011 Braşov, octombrie 2011