Romana Deutsch Magyar

Sală de clasă destinată acestui laborator este situată la etajul II al cladirii corpului B și este o încăpere foarte spațioasa și luminoasă. Competențele în domeniul masurărilor sunt dobândite pe parcursul mai multor ani de studiu, în funcţie de specializarea clasei, prin parcurgerea urmatoarelor module:

  • Măsurări electrice în curent continuu
  • Măsurări electrice în curent alternativ
  • Electrotehnică și măsurări tehnice

Aceste module cuprind ore de teorie, ore de laborator tehnologic şi ore de instruire practică. În laboratorul de masurări se desfasoară conform orarului atât orele de teorie, cât şi orele de laborator tehnologic. De aceea, laboratorul de masurări a fost gândit să funcţioneze cu eficienţă şi ca sală de curs şi ca laborator. Pentru orele de curs, sala a fost echipată cu un calculator şi un videoproiector care facilitează utilizarea soft-urilor educaţionale din domeniu. Astfel se pot pune în evidenţă principiile care stau la baza funcţionării aparatelor de masură, de exemplu: galvanometrul, magnetoelectric.

Pentru a înţelege principiul de funcţionare al aparatului sunt reluate câteva noţiuni utile din fizică şi anume: interacţiunea magnetului permanent cu alte corpuri. Campul magnetic creat de curentul electric în jurul unui conductor sau forţa electromagnetică ce se exercită asupra unui conductor străbătut de curent electric. Desfăşurarea în bune condiţii a orelor de laborator tehnologic este posibilă datorită sistemului de alimentare multiplă ce permite lucrul simultan, în laborator, a şase grupe de elevi. Competenţele dobândite la ore vizează in primul rând abilitatea de a utiliza aparatele de măsură. Lucrarea de laborator care urmează să fie realizată este proiectată pe ecran urmând ca elevii să realizeze, la nivelul fiecarei grupe, montajul cerut şi să facă determinările necesare. În acest sens, laboratorul dispune de surse stabilizate, aparate de măsura portabile atât analogice, cât şi digitale precum şi panouri cu diferite elemente de circuit.