Romana Deutsch Magyar

Mecatronica este ştiința născută prin fuziunea tehnologică a mecanicii, electronicii și informaticii. Termenul de mecatronică a fost brevetat de japonezi la mijlocul anilor 70 și marchează progresele tehnologice ale revoluției informatice (a doua revoluție industrială). Tehnologia electronică a stimulat aceasta evoluție. Mai întâi dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanică, urmând ca, în următoarea etapă, prin integrarea microprocesoarelor în structurile electromecanice, acestea să devină "inteligente" ajungându-se astfel la mecatronică.

Tehnologia mecatronică aduce în centrul atenției problema informației, care este componenta dătătoare de ton în raport cu materialul și energia. Fabricile actuale sunt exemple vii ale implementării cu succes a filosofiei mecatronice. În concluzie, școala modernă trebuie să pregătească specialiști capabili să raspundă provocărilor induse de mecatronică. Este de dorit chiar, ca școala să fie cu cel puțin un pas înaintea tehnologiei existente. Toate echipamentele din laboratorul de mecatronică sunt furnizate de firma FESTO - Germania, lider mondial în domeniu în cadrul proiectului de reabilitare Regio. Există astfel 4 standuri destinate studiului pneumatiicii unde elevii înscrişi la specializarea tehnician mecatronist:

 • se pot familiariza cu problemele specifice instalațiilor pneumatice;
 • pot învăța să citească și să interpreteze simbolurile pneumatice de bază;
 • au posibilitatea să cunoască problematica preparării aerului comprimat (metode și sisteme de uscare, filtrare și ungere, transportul și distribuția aerului comprimat);
 • pot să învețe să exploateze echipamentele pneumatice al caror studiu este cuprins în tematica conform regulilor, procedurilor și normelor specifice;
 • pot să cunoască mai bine echipamentele din dotare și se vor familiariza cu ele prin intermediul lucrărilor practice

Pentru studiul electropneumaticii există  4 standurilor unde elevii înscrişi la specializarea tehnician mecatronist pot:

 • să citească și să interpreteze simbolurile aparatelor electro-pneumatice;
 • să cunoască structura și funcționarea echipamentelor electro-pneumatice
 • să citească și să interpreteze scheme electrice
 • să localizeze defecte într-un sistem electro-pneumatic, apelând la algoritmi de diagnosticare;
 • să asigure întreținerea și repararea sistemelor electro-pneumatice;

De asemenea, prin dotarea laboratorului de mecatronică cu 2 standuri de studiu al hidraulicii elevii înscrişi la specializarea tehnician mecatronist pot:

 • învăța să citească și să interpreteze simbolurile aparatelor și schemelor hidraulice;
 • studia structura, funciţonarea și reglarea aparatelor hidraulice uzuale;
 • învaţa întreţinerea de bază pentru sistemele hidraulice uzuale și speciale;
 • învaţa sa elaboreze soluţii de automatizare de complexitate scazută pentru optimizarea funcţionarii mașinilor / utilajelor aflate în dotare;
  deprinde abilitati practice în lucrul cu aparatele hidraulice cu ajutorul a 2 standuri pentru studiul hidraulicii;

 

La cele de mai sus se adaugă 4 standuri pentru studiul sistemelor mecatronice compuse din: o bandă transportoare, o stație de stivuire și o stație de manipulare.

Pe aceste elevii înscrişi la specializarea tehnician mecatronist pot:

 • învăța componetele și funcțiile elementelor din care sunt compuse standurile
 • vedea rolul și modul în care se atașează senzorii
 • realiza diverse sarcini de control coordonate din calculator
 • înțelege mai ușor un proces de producție automatizat

Și bineînțeles, din acest laborator nu puteau să lipsescă calculatoarele. Cu ajutorul acestora elevii înscrişi la specializarea tehnician mecatronist pot să:

 • simuleze și să verifice schemele pneumatice și electropneumatice cu ajutorul programului FluidSIM Pneumatics 4.5
 • simuleze și să verifice schemele hidrulice și electrohidrulice cu ajutorul programului FluidSIM Hydraulics 4.2
 • comande diverse module din standul mecatronic cu ajutorul programului FluidSIM Pneumatics 4.2 MecLab
 • redacteze și să pregătească documentația pentru proiectul de atestat cu ajutorul pachetului Microsoft Office 2010

Prin toate acestea, școala noastră încearcă să răspundă la dezideratele asumate de școala modernă în contextul tehnologic actual.

Dr. ing. Cornel STANCA şi ing. Mircea ALĂMAN

Galerie foto