Romana Deutsch Magyar

Colegiul Tehnic Energetic "Remus Răduleț" este o instituție de formare inițială și continuă. În concordanță cu schimbările actuale, școala noastră a reușit să-și găsească "drumul modernității". Printre principalele puncte ale misiunii ei se numară:

  • Formarea capacitatilor intelectuale, a abilităților practice și a disponibilităților afective prin asimilarea de cunostinte estetice, morale și știintifice (în domeniile tehnică de calcul, instalați electrice, automatizări și mecatronică);
  • Însușirea cunoștințelor știintifice, a valorilor culturii naționale și universale;
  • Cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice, a respectului pentru natură și mediul înconjurator (eco-educatia);
  • Însușirea tehnicilor de muncă intelectuala și a celor de tehnologia informației necesare instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți;
  • Dezvoltarea armonioasă a elevilor prin educație morală, religioasă, igienico - sanitară și prin practicarea sportului;
  • Asigurăm pentru tinerii și adultii din zona Brașov, judetul Brașov și din alte județe ale Regiunii Centrul pregătire în domeniul electronic și electrotehnic, stimulând totodată dezvoltarea carierei și creșterea potențialului economic și social al zonei.
  • Serviciile oferite de școala au la baza calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.
  • Școala este principalul furnizor de forță de muncă calificată de nivel 1, 2 și 3 pentru unitățile economice din domeniul electric și electronic, cum ar fi: tehnician în instalații electrice și maistru centrale stații și rețele.