Romana Deutsch Magyar

Oferta Educațională - LICEU SERAL

AN ȘCOLAR 

Rezultate finale examen departajare 11 seral

Programare pe săli examen de departajare 11 seral

Reprogramare examene de diferente pentru elevii amanati medical

Tematica examen de departajare 11 seral

Rezultate diferențe clasa a 11 seral 2021-2022

Anunt XI seral

Programare candidati XI seral pe sali 5.11.2021

Programarea diferentelor la clasa XI seral si lista candidatilor care sustin examen

 Limba franceza-Tematica si bibliografie pentru diferente seral clasa a XI-a

Discipline tehnice - Tematica si bibliografie pentru diferente seral clasa a XI-a

ANUT SERAL CLASA A XI-A

 • Pentru învățământul seral clasa a XI-a (cursurile încep din semestrul II), se pot înscrie elevi care au terminat ciclul inferior al liceului ( IX-X zi) sau elevii care au terminat 3 ani școală profesională.
 • În limita locurilor disponibile elevii se mai pot înscrie în clasele XII-XIII seral, dacă îndeplinesc condițiile de înscriere.
 • Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele: 

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii); 
  • Certificat de naştere candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate de la ambii părinți ( sub 18 ani)  – original + copie xerox; 
  • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase învățământ zi) – original / Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
  • Foaia matricolă pentru clasele IX –X zi sau IX - XI învățământ profesional - original; 
  • Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original
Filiera Profil Domeniu Specializare Limba de predare Nr.  clase Nr. locuri  Clasa
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XI
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XII
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 26 XIII