Romana Deutsch Magyar

Oferta Educațională - LICEU SERAL

AN ȘCOLAR 

 Limba franceza-Tematica si bibliografie pentru diferente seral clasa a XI-a

Discipline tehnice - Tematica si bibliografie pentru diferente seral clasa a XI-a

ANUT SERAL CLASA A XI-A

 • Pentru învățământul seral clasa a XI-a (cursurile încep din semestrul II), se pot înscrie elevi care au terminat ciclul inferior al liceului ( IX-X zi) sau elevii care au terminat 3 ani școală profesională.
 • În limita locurilor disponibile elevii se mai pot înscrie în clasele XII-XIII seral, dacă îndeplinesc condițiile de înscriere.
 • Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele: 

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii); 
  • Certificat de naştere candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate de la ambii părinți ( sub 18 ani)  – original + copie xerox; 
  • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase învățământ zi) – original / Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
  • Foaia matricolă pentru clasele IX –X zi sau IX - XI învățământ profesional - original; 
  • Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original
Filiera Profil Domeniu Specializare Limba de predare Nr.  clase Nr. locuri  Clasa
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XI
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XII
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 26 XIII