Romana Deutsch Magyar

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ SERAL 

AN ȘCOLAR 2024-2025

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA LICEU SERAL CLASA a XI-a. AN ȘCOLAR 2024-2025 

           În anul școlar 2024-2025 la Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” sunt aprobate 2 clase de seral de a XI-a, 56 de locuri - Domeniul ELECTRIC, specializarea - Tehnician în instalații electrice. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMARE EXAMEN DIFERENȚE 2023-2024

ANUNȚ

Contestațiile se pot depune până miercuri 06.12.2023, ora 16 la secretariatul școlii

REZULTATE ADMITERE CLASA A XI-A SERAL

 

 

Programa de examen - Limba și literatura română

Programa de examen - Matematică

Model subiect examen - Limba și literatura română

Model subiect examen - Matematică

Tematică examen diferență - Limba franceză

Tematică examen diferență - Discipline tehnice

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT INSCRIERE LICEU SERAL 2023-2024

        Înscrierea la învățământul seral se fac în perioada 20-21 iulie 2023 și 24-25 iulie 2023, la secretariatul școlii între orele 9-16

 

               În anul școlar 2023-2024 la CTERR este aprobată o singură clasă de a XI-a seral, 28 de locuri, domeniul Electric, specializarea Tehnician în instalații electrice, iar cursurile vor începe în 8 ianuarie 2024.

              În funcție de disciplinele studiate în ciclul inferior al liceului, care apar în foile matricole, unii candidați vor avea nevoie de examene de diferență(scris,oral). Bibliografia, tematica și graficul de susținere al examenelor de diferență, vor fi afișate pe site în luna septembrie 2024.

 • Pentru învățământul seral clasa a XI-a (cursurile încep din semestrul II), se pot înscrie elevi care au terminat ciclul inferior al liceului ( IX-X zi) sau elevii care au terminat 3 ani școală profesională.
 • În limita locurilor disponibile elevii se mai pot înscrie în clasele XII-XIII seral, dacă îndeplinesc condițiile de înscriere.
 • Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele: 

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii); 
  • Certificat de naştere candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate de la ambii părinți ( sub 18 ani)  – original + copie xerox; 
  • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase învățământ zi) – original / Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
  • Foaia matricolă pentru clasele IX –X zi sau IX - XI învățământ profesional - original; 
  • Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original
Filiera Profil Domeniu Specializare Limba de predare Nr.  clase Nr. locuri  Clasa
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XI
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 38 XII
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 32 XIII

 

 

 

 

 

 

Oferta Educațională - LICEU SERAL

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

REZULTATE EXAMENE DE DIFERENȚĂ CLASA A XI A SERAL

Lista  cu elevii programați pentru susținerea examenelor de diferență clasa a XI a seral

Programare pe zile a examenelor de difererență clasa a XI a seral

Tematica limba franceza examen diferente a XI-a Seral

Discipline tehnice -Tematica si bibliografie examen diferențe a XI-a Seral

 

 

 • Pentru învățământul seral clasa a XI-a (cursurile încep din semestrul II), se pot înscrie elevi care au terminat ciclul inferior al liceului ( IX-X zi) sau elevii care au terminat 3 ani școală profesională.
 • În limita locurilor disponibile elevii se mai pot înscrie în clasele XII-XIII seral, dacă îndeplinesc condițiile de înscriere.
 • Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele: 

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii); 
  • Certificat de naştere candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate candidat – original + copie xerox; 
  • Carte de identitate de la ambii părinți ( sub 18 ani)  – original + copie xerox; 
  • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase învățământ zi) – original / Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
  • Foaia matricolă pentru clasele IX –X zi sau IX - XI învățământ profesional - original; 
  • Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original
Filiera Profil Domeniu Specializare Limba de predare Nr.  clase Nr. locuri  Clasa
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XI
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 28 XII
Tehnologica Tehnic Electric Tehnician in instalatii electrice Romana  1 26 XIII