Romana Deutsch Magyar
 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GRUPE GRĂDINIȚĂ 
AN ȘCOLAR 2024-2025

 

În anul școlar 2024-2025 la CTERR, s-au aprobat următoarele grupe de grădiniță:

 • 1 grupă mică 20 locuri program normal la Grădinița cu PN Remus Răduleț Brașov
 • 1 grupa mare 20 locuri program prelungit la Grădinița cu PN Remus Răduleț Brașov

Calendar înscriere la grădiniță 2024

Cerere de reînscriere 2024-2025

Reinscriere/Înscriere grădiniță 2024-2025

Reînscrierile la grădiniță, vor începe în 20 mai - 24 mai 2024, iar înscrierile copiilor cu varste cuprinse între 3-6 ani vor începe pe data de 27 mai - 14 iunie. Un comunicat al Ministerului Educației arată că părinții pot să le comunice unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare pentru realizarea planificării depunerii dosarelor.

CALENDAR ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ 2024-2025  

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.”, este precizat în documentul trimis de Ministerul Educației.

Acte necesare înscriere grădiniță 2024-2025

Potrivit Inspectoratului Școlar, documentele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copii CI părinți/tutori/reprezentanți legali;
 • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • declarația acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali;
 • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, dacă este cazul
 • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie.

CRITERII DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ

  Iată care sunt criteriile de departajare.

- prezența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

- prezența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- prezența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

- prezența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de departajare cumulate de către fiecare copil, mai exact cei cu prioritate sunt copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, urând astfel copiii care îndeplinesc doua dintre criterii, ultimii fiind copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

CERERE DE ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ 2024-2025

 

 

 

 

 

 

Cerere de înscriere grădiniță 2022-2023

Locuri libere după etapa de reînscriere.

Locurile rămase libere pentru etapa de înscriere  sunt la grupa mică normală 12 locuri. La grupa mare prelungit numai sunt locuri.

În anul școlar 2023-2024 la CTERR, s-a aprobat următoarele grupe de grădiniță:

 • 1 grupă mică 20 locuri program normal la Grădinița cu PN Remus Răduleț Brașov
 • 1 grupa mare 20 locuri program prelungit la Grădinița cu PN Remus Răduleț Brașov

  Înscriere grădiniță 2023-2024

  Înscrierile la grădiniță, pentru cei cu vârstele cuprinse între 3 și 6 ani, vor începe din luna mai a anului 2023. Un comunicat al Ministerului Educației arată că părinții pot să le comunice unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare pentru realizarea planificării depunerii dosarelor.

  Calendar înscriere grădiniță 2023-2024  

  Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.”, este precizat în documentul trimis de Ministerul Educației.

  Acte necesare înscriere grădiniță 2023-2024

  Potrivit Inspectoratului Școlar, documentele necesare înscrierii sunt:

  • cererea de înscriere;
  • copie certificat de naștere copil;
  • copii CI părinți/tutori/reprezentanți legali;
  • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
  • declarația acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali;
  • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, dacă este cazul
  • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie.

  Criterii de departajare la înscrierea la grădiniță

    Iată care sunt criteriile de departajare.

  - prezența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

  - prezența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

  - prezența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

  - prezența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

  Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de departajare cumulate de către fiecare copil, mai exact cei cu prioritate sunt copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, urând astfel copiii care îndeplinesc doua dintre criterii, ultimii fiind copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

  Cererea de înscriere la grădiniță an școlar 2023-2024 și calendarul de înscriere vor fi afisate pe site-ul ministerului educației în luna mai 2023

 

 

 
ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

ANUNȚ

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GRUPE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2022-2023