Romana Deutsch Magyar
  • După finalizarea liceului elevi se pot specializa la noi, prin școala postlicelă în meseria: Tehnician echipamente de calcul
  • Absolvenții liceului cu atestat profesional pot căuta un loc de muncă la întreprinderile partenere.
  • După 3 ani de vechime în câmpul muncii elevii se pot specializa la noi în Maistru centrale stații și rețele
  • După finalizarea liceului cu diplomă de bacalaureat elevii pot urma facultăți din domeniul tehnic de: electrotehnică, electronică, automatică, mecanică, mecatronică, etc.