Romana Deutsch Magyar

Laboratorul, construit prin munca și dăruirea domnilor profesori ing. Alexandru Șimon și prof dr. ing. Ion Deaconescu era dotat cu 6 standuri de mașini electrice de curent continuu și alternativ tipizate. Pe fiecare erau montate și transformatoare electrice, mono şi trifazate. Pe pereții laterali erau expuse panouri electrice, cu diferite scheme funcţionale cu caracter didactic, comandate de la pupitrul de control, unde erau conectate şi aparatele audiovizuale, ecranul şi iluminatul local. În dotare erau şi aparate de masură cu diferite clase de precizie precum şi grupuri de măsură pentru măsurarea energiei electrice active şi reactive, care completau instalaţia de alimentare a laboratorului.

În anul 2000, laboratorul a fost preluat de prof. ing. Cosmin Cristea , care a terminat de pus în funcţiune ceea a preluat de la prof. ing. Alexandru Şimon, construind module didactice personalizate de aparate electrice, prin care elevii învăţau scheme de automatizare cu maşini electrice, aparatele electrice ce erau identice cu cele folosite în industria braşoveană de profil.

  

Cu aceste dotari, laboratorul a funcţionat pănă în 2008 cand prof. ing. Cosmin Cristea a scris şi câştigat un proiect de granturi pentru dezvoltare şcolară intitulat „Pregătire pentru competenţă şi profesionalism” , finanţat de Guvernul României, în valoare de 15.000 Euro, la care contribuţia comunitaţii locale a fost de inca 50%. Printr-o muncă asiduă, deseori până la ore târzii, laboratorul a fost profund modernizat, s-au reabilitat cele 6 posturi de alimentare, s-a refăcut instalaţia de automatizare, s-au creat noi panouri didactice pentru elevi, s-a înlocuit o mare parte din mobilier.

În cadrul proiectului de reabilitare Regio – Reabilitare, dezvoltare şi modernizare „Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” , dl. prof. ing. Cosmin Cristea a regândit organizarea completă a laboratorului. Colaborarea cu firma TECHNOVOLT, distribuitorul echipamentelor Lucas Nulle în România, s-a tradus prin realizarea, aproape impusă, a unui vis de catre directorul şcolii, prof. ing. Ladislau Nedeczky, prin care laboratorul a fost adus la standarde moderne. S-a zugrăvit sala, s-au înlocuit toate instalaţiile termice şi electrice, geamurile au fost înlocuite cu tămplarie termopan. S-a înlocuit tabloul general de alimentare a laboratorului şi reţeaua de jgheaburi modulare. S-a decis organizarea pe 6+1 standuri educaţionale, cuplate la calculatoare, fiecare fiind alimentat individual, beneficiind de protecţii diferenţiale, alimentare cu tensiuni continue şi alternative reglabile individuale.

Fiecare masă de lucru are în componentă cadre de aluminiu pe care se montează tablouri electrice, module de lucru, furnizate în cadrul proiectului.

S-a extins gama de aplicabilitate a laboratorului, prin achiziţionarea standurilor educaţionale care acoperă domenii ca: maşini electrice, aparate electrice şi instalaţii electrice interioare clasice şi inteligente, atât pe curenţi tari cât şi pe curenţi slabi.

Un stand deosebit pentru realizarea pregătirii tehnice de bază a elevilor în domeniile electrice şi electronice îl reprezintă sistemul modular UNITRAIN, care constă dintr-un modul de bază care realizează alimentarea sistemelor modulare şi achizitiile de date, la care se pot cupla până la patru module didactice care reprezintă lecţiile de studiu. Tot sistemul se cuplează la calculator, elevul urmărind atât parcurgerea teoretică a lecţiilor, cât şi realizarea practică a aplicaţiei. În noua şi moderna configuraţie, laboratorul de maşini instalaii şi aparate electrice poate realiza o gamă variată de lucrări de laborator precum:

  

 • Studiul generatorului şi motorului de curent continuu;
 • Motorul asincron monofazat şi trifazat;
 • Motorul liniar;
 • Generatoarele sincrone;
 • Transformatorul electric monofazat şi trifazat;
 • Automate programabile;
 • Măsurari electrice;
 • Instalaţii electrice interioare clasice şi inteligente în cladiri;
 • Instalaţii audio şi de protectie (alarme);
 • Protecţii în instalaţiile electrice;
 • Aparate electrice şi automatizări

Toate aceste standuri, furnizate prin proiectul de reabilitare, sunt moderne, la standarde europene, fiind cuplate şi studiate cu ajutorul calculatorului şi a software-urilor educaţionale dedicate.

Prof. Ing. Cosmin Cristea