Romana Deutsch Magyar

De la înfiinţarea Colegiului Tehnic Energetic „Remus Răduleț” din Brașov s-a avut în vedere dotarea unui laborator de automatizare. Primul laborator a fost conceput de domnul prof. ing. Andrei Szilagyi şi se axa mai mult pe elementele din circuitele secundare ale Sistemului Energetic. Denumirea de Laborator PRAM (Protecția prin Relee Automatizări şi Măsuri) venea de la secţia cu acelasi nume din cadrul întreprinderii de Reţele Electrice Braşov, sub patronajul căreia a funcţionat Grupul Scolar Energetic de atunci, până în 1990. Laboratorul a fost destul de bine dotat şi la preluarea sa de subsemnatul a fost modernizat, astfel încât în anii 80 şi 90 a permis formarea multor generaţii de electro-energeticieni dintre care mai mulţi elevi au obţinut rezultate remarcabile (locuri I, II, III, menţiuni) la concursurile pe meserii organizate de Ministerul Energiei Electrice. La ora actuală aprox. 70% din angajaţii Electrica, Transelectrica şi alţi agenţi economici de profil, au urmat o formă de învăţamânt din şcoala, efectuând pregătire în acest laborator.

Dupa 1990 interesul faţă de pregătirea în domeniul energetic manifestat de agenţii economici a scăzut şi meseriile în care şcoala pregătea elevii s-a diversificat. Astfel că laboratorul a fost demontat şi dotările sale au fost casate sau reorientate spre laboratoarele care pregăteau în noile meserii. Având în vedere noile cerinţe de pe piata muncii din zona industrială a Braşovului şi a agenţilor economici din judeţele limitrofe, am ajuns la concluzia că este necesară acreditarea unor specialităţi din domeniul înaltei tehnologii (High Tech) precum tehnica de calcul, automatizari, mecatronică chiar şi electrician în instalaţii electrice. Dar aceste acreditări se obţin doar dacă şcoala este dotată la nivelul tehnologiei actuale. În acest context pe lângă laboratoarele de maşini şi acţionari electrice, electronică, mecatronică, a fost necesară şi dotarea unui laborator de automatizări.

 

Noul laborator de automatizări a fost conceput astfel încât pe lângă pregătirea în domeniul automatizarilor energetice să asigure şi o pregatire generală pentru automatizările industriale. Noutatea constă în achiziţionarea unor standuri educaţionale care cuprind o gamă largă de lucrări de specialitate necesare unei pregătiri complete. A fost posibilă chiar şi configurarea componenţei standurilor în funcţie de programele şcolare şi de necesităţile pregătirii în specialitate a elevilor pe termen mediu şi lung. Acest lucru era posibil doar dacă existau fonduri suficiente pentru achiziţionarea unui întreg laborator „la pachet”. Este cel mai mare avantaj pe care programul Regio în domeniul reabilitării infrastructurii şcolare o poate oferi. Standurile educaţionale care compun acest laborator permit desfăşurarea unor lucrări de laborator în domeniul automatizărilor privind generatoarele sincrone, transformatoarele de putere, transportului energiei electrice, reductoarele de curent şi de tensiune, electrotehnica curentului continuu, electrotehnica curentului alternativ mono şi trifazat, protecţii de distanţă, măsuri de siguranţă în instalaţii electrice etc.

Un alt avantaj constă în informatizarea lucrărilor de laborator aducând astfel activitatea de pregătire la nivelul tehnologiei celei mai avansate, aş îndrăzni să spun deasupra celor existente la agenţii economici. Fiecare stand este însoţit de un îndrumar ce conţine programe informatice speciale pentru echipamentele din componenţă. Cu ocazia montărilor şi a încercarilor mi-am dat seama că lucrările din îndrumare pot fi diversificate ceea ce însemnă o flexibilitate suplimentară şi permite efectuarea unor cercetări atât în domeniul tehnologic cat şi didactic.

În încheiere îmi exprim speranţa că Laboratorul de automatizări alături de celelalte laboratoare şi ateliere dotate prin programul „REGIO” de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şcolare îşi va duce aportul la tradiţia Colegiului Tehnic Energetic „Remus Răduleț” de a pregăti specialişti calificaţi în înalta tehnologie.

Prof. Ing. Nedeczky Ladislau

Galerie foto