Romana Deutsch Magyar

Principalele acte normative privind calitatea în educație

 Cine asigură calitatea în educație

  • Actorii educaționali(cadre didactice, elevi, părinți, conducerea școlii, etc) -cu rol în producerea și generarea educației de calitate
  • Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității - care are rol de asigurarea calității si de evaluare internă a calității educației
  • Inspectoratul școlar - care are rol în controlul calității pentru instituțiile de învățământ preuniversitar 
  • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - care are rolul de evaluare externă a calității
  • Ministerul Educației Naționale - cu rol de reglementare și implementare a modalităților de organizare, control și evaluare a sistemului național de învățământ

Calitatea în educație

 "Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate"

"Asigurarea calității educației exprimă capacitatea de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele enunțate"

"O educație de calitate realizează un produs de calitate, din viața reală pentru viața reală"

"Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară și se îmbunătățește continuu"

"Organizația furnizoare de educație trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul sistem de management și de asigurare a calității, să se autoevalueze continuu și să propună măsuri ameliorative"

"Școala este responsabilă de asigurarea internă a calității, dar calitatea se asigură prin dialog și pe bază de parteneriat cu toți actorii implicați"

REGULAMENT CEAC

STRATEGIA CEAC

PLAN MANAGERIAL CEAC

RAEI 2021-2022