Romana Deutsch Magyar

Cerere tip inscriere Bacalaureat 2020

Procedura inscriere examen Bacalaureat 2020.

OMEC 4341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale-examen de bacalaureat 2020

 

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Modele orientative de subiecte pentru probele examenului național de Bacalaureat 2020 sunt disponibile aici.

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

Programele în vigoare pentru examenul național de Bacalaureat din anul 2020 (arhivă zip)