Romana Deutsch Magyar

Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”este dotat cu un laboratoar de informatică dedicat în totalitate orelor de informatică și pentru celelalte materii, dând posibilitatea de susținere a unor ore moderne, asistate de calculator.

Accesul la tehnica de calcul are două obiective: unul informativ, care vizează inițierea elevilor în utilizarea calculatoarelor, insușirea unor noțiuni de bază ale sistemelor de operare, arhitectura calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare, prezentarea principalelor aplicații software necesare editării documentelor, prezentariilor, achiziționarii și stocării datelor; şi unul formativ, care are în vedere dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţii de a recepţiona şi de a sistematiza informaţii. Laboratoarele sunt utilate cu mobilier modern, dotate cu calculatoare legate în rețea și conectate la Internet, în care elevii descoperă cu drag tainele lumii computerizate.

 Elevii pot sa folosească laboratoarele atât pentru examenul de competenţe digitale de la bacalaureat cât şi pentru obţinerea de certificări recunoscute în domeniu: IC3 GS4.

Galerie foto