Romana Deutsch Magyar

Termeni si conditii

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință ca orice alte acorduri între dumneavoastră și C.T. Energetic "Remus Rădule" sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiti acest Site.

 

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Colegiului Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, vă informăm că C. T. Energetic ”Remus Răduleț” își  va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând daca este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

 

3. Utilizarea Site-ului

C.T. Energetic ”Remus Răduleț” acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu exceptia celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al C.T. Energetic ”Remus Răduleț” .

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înselător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da nastere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; și

Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

 

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră  pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Notificare Privind Confidențialitatea (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE" FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

 

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. C.T. Energetic ”Remus Răduleț” SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURA CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI SAU. C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

 

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părti

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părti decât C.T. Energetic ”Remus Răduleț” . Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și conditțile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părti;

Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;

Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

Nu oferă o securitate adecvată;

Contin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; 

Sunt licențioase sau calomnioase.

 

De asemenea, C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea C.T. Energetic ”Remus Răduleț” .

 

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

C.T. Energetic ”Remus Răduleț” poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Conditii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea vă trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilitătii civile sau viola orice lege. C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordona C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  sa reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în asa fel încât C.T. Energetic ”Remus Răduleț” , la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de catre dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  răspunzătoar pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocatilor) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de catre un terț împotriva C.T. Energetic ”Remus Răduleț”  drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZATI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI C.T. Energetic ”Remus Răduleț” SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTă MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 

9. Legislatie aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de Utilizare si/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.