Romana Deutsch Magyar

ROmanian Secondary Education Project

Servicii educaționale de calitate pentru  creșterea ratei de promovare la bacalaureat (GOBAC)

Detalii despre derularea proiectului ROSE la nivelul CTERR:

Obiectivele Specifice

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 80 de elevi, din Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” prin activități de  consiliere și orientare desfașurate  pe durata ciclului liceal.

Obiectiv specific 2

Creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu un procent de 5% a absolvenților din Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” prin activități de sprijin și remediale desfășurate pe parcursul ciclului liceal.

Obiectiv specific 3

Creșterea motivației pentru învățare și pentru promovarea examenului de Bacalaureat pentru 80 de elevi din Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”, pe durata ciclului liceal, prin derularea de activități extra-curriculare.

Pe durata de implementare a programului (2018-2022) se vor desfășura următoarele activități:

 • I Activități pedagogice și de sprijin în vederea îmbunătățirii progresului școlar, creșterii ratei de absolvire precum și a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat
 • 2. Organizarea și derularea unui program de educație remedială pentru recuperarea lacunelor la Limba și literatura română, Limba maternă, Matematică precum și la discipline de Bacalaureat (Proba obligatorie a profilului și/sau Proba la alegere a profilului şi specializării)
 • II Activități extracurriculare pentru creșterea motivației pentru învățare și pentru promovarea examenului de Bacalaureat, cu accent pe dobândirea de competențe cheie, creșterea stimei de sine, educație interculturală și educație civică.
 • III Activități de dotare prin achiziția de bunuri în scop educațional și dotarea unui spațiu dedicat implementării activităților

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ELEVII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚILE SUBPROIECTULUI ÎPS –R.O.S.E. IMPLEMENTAT LA NIVELUL COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC ”REMUS RĂDULEȚ”

 • Elevul să fie înscris la una din clasele colegiului
 • Cerere de înscriere în grupul țintă semnată de părinte și de elev, incluzând datele personale și numărul de telefon
 • Documente care atestă apartenența la mediul socio-economic dezavantajat:
 1. Mediu rural, fără liceu în proximitate
 2. Venituri familiale modeste sau precare
 3. Familii monoparentale
 4. Părinți plecați în străinătate ( unul sau amândoi)
 5. Aparținători din grupuri dezavantajate ( altă etnie, fete…)
 • Recomandare-tip, completată și semnată de dirigintele/ proferul clasei privind interesul pentru participare la activitățile de consiliere/ remediale/ extracurriculare ale proiectului.
 • Pierderea calității de membru în grupul țintă:
 1. La solicitarea elevului
 2. Prin decizia directorului, la propunerea dirigintelui, în urma analizei prezenței și activității, dacă se constată că elevul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate