Romana Deutsch Magyar

 

Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale - VET are ca scop încurajarea organizațiilor care au experiență în implementare de proiecte de mobilitate VET de a-și dezvolta în continuare strategia europeană în materie dezvoltare a dimensiunii europene a educației și formării ptofesionale. Aceasta implică dezvoltarea unor abordări internaționale CTERR, prin cooperarea cu organizaţii şi instituţii din alte țări prin abordări inovative în domeniul VET la nivel național. Am dobândit Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET în 2015 în primul an de la lansare (vezi anexă). Aceasta este recunoașterea capacitățiii instituţionale a CTERR de a implementa activități de mobilitate de calitate pentru stagiari și personal. Timp de 5 ani, până în 2020, avem posibilitatea de a trimite în mobilități, anual, 20 de elevi, 10 absolvenți și 3 formatori VET începând cu anul 2016. Denumirea deţinătorilor Cartei de mobilitate în domeniul VET vor fi publicate pe site-ul Erasmus+, cu scopul de a spori vizibilitatea, pentru întreprinderile din Europa, a organizațiilor, cu standarde de calitate ridicată, din care provin stagiarii.

 

CARTA VET

CARTA  VET