Romana Deutsch Magyar

Printre lăcașurile de învățâmânt brașovene se află și prestigiosul  Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț Grup Școlar Energetic. 

Acesta a fost înființat prin Hotârârea nr. 52 a Colegiului Ministerului Energiei Electrice, din 30.05.1967, prin care s-a aprobat proiectul unificat al lucrărilor ”Grup Școlar Energetic”, Brașov, cu o capacitate de 61 clase, valoarea totală a investiției fiind de 2430 mii lei iar termenul de punere în funcțiune al lucrării fiind eșalonat pe perioada 1968-1969. 

Astfel, în anul școlar 1967-1968, pe str. Zizinului, nr. 106, din Brașov, a început să funcționeze Liceul Industrial nr.1, concomitent cu Școala Profesională Nr. 10, existând în această formulă până ân 1980. După acest an, Liceul industrial și Școala profesională au coexistat, fără ca titulatura Școlii profesionale să mai conțină ”nr. 10”, tot sub conducere unică, până în anul 1991, când toate formele de învățământ sau transformat în Grup Școlar Energetic Brașov, cuprinzând clase de liceu, zi și seral, de școală profesională și, din 1994, din nou școală de maiștri și școală postliceală.

Despre începuturi, prof. Maria Tutuianu își amintește:

”În primul an, 1967, în sesiunea de vară, au fost admiși la școala profesională 6 elevi, care au susținut examenul la Grup Școlar Energetic Sibiu. Apoi, între 3-10 septembrie 1967, s-a organizat examne de admitere la Brașov, pentru școală profesională și școală de maiștri și pentru cele 2 clase ala Școlii Tehnice.

La începutul...începutului, au funcționat în cele două săli de clasă în cadrul Dispensarului sanitar al IRE Brașov, de la adresa str. Zizinului, nr. 104.

În 15 septembrie 1967 a fost numit director, inginerul Virgil Stănoiu, iar din 1971 am funcționat eu ca director adjunct

Abia în 1968 s-a dat în folosință localul de azi al școlii căriua i-au urmat sala de sport, clădirea atelierelor. Mai târziu, au fost terminate construcțiile căminului, cantinei și poligonului manevre.”